Τελευταιες Ειδησεις

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 13, 2017

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ! Τι παραλάβαμε, που στοχεύσαμε, τι καταφέραμε!

Καθαρή απάντηση Δημαρχόπουλου στις κραυγές Φανουράκη για το Κολυμβητήριο! Μόνιμη λύση για όλους τους μήνες του έτους

Καθαρή απάντηση με στοιχεία και ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ, έδωσε με χθες ο Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, με αφορμή την χλευαστική ανακοίνωση της παράταξης Κοινωνία Δημοτών (Φανουράκης).
Ιδού αυτούσια όλη η απάντηση:
Εγκρίθηκε τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η παραλαβή της μελέτης για τη στατική επάρκεια και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου της πόλης μας, καθώς και η διαδικασία διεξαγωγής δημοπρασίας για τις εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασής του.
Το Κολυμβητήριο παρουσίαζε πολυετή και δυσεπίλυτα προβλήματα, τα οποία κατά το προηγούμενο διάστημα συνέβαλαν στην περιστασιακή λειτουργία του. Η αναστολή λειτουργίας του συγκεκριμένου αθλητικού χώρου κρίθηκε επιβεβλημένη όταν κατέρρευσε το σύστημα ανακύκλωσης νερού προκαλώντας νέα δεδομένα όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή των πολιτών, ενώ καμία παρέμβαση δεν ήταν εφικτή λόγω της μη νομιμότητας του κτιρίου.
Η Δημοτική Αρχή από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της έχει ξεκινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του Κολυμβητηρίου μας. Σκοπός είναι να παραδοθεί στους πολίτες ένας ασφαλής από άποψη υγιεινής χώρος χωρίς προβλήματα, ο οποίος θα αποτελεί μια μόνιμη λύση όλους τους μήνες του έτους.
Έπειτα από το συντονισμό των Υπηρεσιών του Δήμου μας υλοποιήθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες (Τοπογραφικό διάγραμμα – Αρχιτεκτονική μελέτη αποτύπωσης – Στατική μελέτη – Υδραυλική μελέτη – Μελέτη ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρολογικών, θέρμανσης – Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας κλπ.) για την νομιμοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και την έκδοση οικοδομικής άδειας και ξεκίνησε η δημοπράτηση του έργου για την εγκατάσταση εργολάβου, ώστε το σύγχρονο Κολυμβητήριο που οραματιζόμαστε όλοι για την πόλη μας σήμερα να είναι πραγματικότητα.
Επιπλέον, συζητάμε με τη ΔΕΔΑ, η οποία αποτελεί τον αρμόδιο Διαχειριστή των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου για την περιοχή μας, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ώστε παραχωρηθεί φυσικό αέριο σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας.
Η αναστολή λειτουργίας του Κολυμβητηρίου ήταν η επιτομή της αποτυχίας της πολιτικής που ακολουθήθηκε στο συγκεκριμένο τομέα στο Δήμο Ξάνθης τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στο να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά όλα όσα ταλαιπώρησαν στο παρελθόν την τοπική κοινωνία και να χαράξουμε με έργα και όχι με λόγια τη σύγχρονη Ξάνθη.
Όλα θα γίνουν σε χρόνο ρεκόρ. Οι μήνες θα γίνουν μέρες, οι ώρες θα γίνουν λεπτά. Δώσαμε μια άνιση μάχη με τη γραφειοκρατία και την κερδίσαμε. Δίνουμε ανάλογη μάχη με το χρόνο και θα την κερδίσουμε.
Δημιουργούμε με όραμα και προοπτική μια νέα πραγματικότητα, γιατί το αξίζει η Ξάνθη μας.
Ενέργειες που απαιτήθηκαν μέχρι σήμερα για την αποκατάσταση του Κολυμβητηρίου Ξάνθης:
1.         Στις 25-09-2014 συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας για την ένταξη των αυθαιρέτων κατασκευών του Δήμου Ξάνθης στις διατάξεις του Ν.4178/13
2.         Στις 06-02-2015 περαιώθηκε η διαδικασία υπαγωγής του ακινήτου του Κολυμβητηρίου στο Ν.4178/2013
3.         Στις 08-06-2015 ολοκληρώθηκε η σύνταξη του φακέλου της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
4.         Στις 19-06-2015 εγκρίθηκε ο ως άνω φάκελος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5.         Στις 14-08-15 εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
6.         Στις 28-09-2015 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
7.         Στις 04-11-2015 παραδόθηκε η ως άνω μελέτη διορθωμένη και συμπληρωμένη σύμφωνα με τις υποδείξεις και παρατηρήσεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας
8.         Στις 12-01-2016 η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με έγγραφό της ενέκρινε τις εργασίες που προβλέπονταν στην ως άνω μελέτη
9.         Στις 01-02-2016 κατατέθηκαν στην Υπηρεσία Δόμησης οι αμοιβές των μελετητών για τη «Νομιμοποίηση κτιρίου κολυμβητηρίου – Εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης του κτιρίου του κολυμβητηρίου – Συντήρηση αποκατάσταση δικτύων μεταφοράς ύδατος κολυμβητικής δεξαμενής & Τροποποίηση μεγέθους κολυμβητικής δεξαμενής»
10.       Στις 02-08-2016 υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση για την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην Απόφαση 36259/1757/Ε/03/24.08.10 (ΦΕΚ 1312 Β’)
11.       Στις 08-08-2016 με Πράξη Συμβολαιογράφου συντάχθηκε Δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1221/1981 για την άφεση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
12.       Για το έργο «Νομιμοποίηση κτιρίου κολυμβητηρίου – Εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης του κτιρίου του κολυμβητηρίου – Συντήρηση αποκατάσταση δικτύων μεταφοράς ύδατος κολυμβητικής δεξαμενής & Τροποποίηση μεγέθους κολυμβητικής δεξαμενής» εκδόθηκε έγκριση δόμησης και στις 05-09-2017 Άδεια Δόμησης
13.       Επί του παρόντος συντάσσονται τα τεύχη για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο  «Εργασίες βελτίωσης & αποκατάστασης του κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης Φάση Α’ (ΣΑΤΑ)», που αφορά στις εργασίες της ως άνω μελέτης και της αντίστοιχης άδειας δόμησης
14.       Συντάσσεται επίσης ταυτόχρονα Φάκελος του Έργου για την ανάθεση εκπόνησης των μελετών «Θέρμανση – Κλιματισμός – Αερισμός – Ηλεκτρικά Ισχυρά ρεύματα – Αλεξικέραυνο – Γειώσεις»
15.       Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018 προβλέπεται δαπάνη 350.000,00 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ για τις σχετικές δαπάνες

ΤΙ ΕΛΕΓΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Μετά  λοιπόν από 3,5 περίπου χαμένα χρόνια ο Δήμαρχος Ξάνθης έφερε επιτέλους σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης προς συζήτηση και ψήφιση πρόταση με θέμα:
«Έργα βελτίωσης και αποκατάστασης κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης -  Α΄Φάση» !!!!!!!!!
Εκτιμώμενος χρόνος δημοπράτησης της Α΄ Φάσης 5-6 μήνες και τελικής ολοκλήρωσης του έργου το συντομότερο σε 18 μήνες από σήμερα!!!!
Δυστυχώς όμως δεν τελειώνουμε εδώ……
Διότι για να ολοκληρωθούν τα έργα βελτίωσης και τελικής αποκατάστασης υπάρχει και Β Φάση που αφορά ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, θέρμανση καί αλλά πολλά, για την οποία ( Β Φάση) η μελέτη θα προκηρυχτεί μετά από 6 μήνες…..
Η δε  δημοπράτηση;
….έχει ο Θεός….
Ως μια αισιόδοξη πρόβλεψη για τη συνολική αποπεράτωση όλων των εργασιών και την τελική παράδοση του Κολυμβητήριου στους πολίτες της Ξάνθης θα μπορούσε να εκτιμηθεί ότι θα ήταν τα μέσα ή τέλος του 2019 ……!!!!
 5 χαμένα χρόνια λοιπόν για μια υπόθεση που αφορά την ποιότητα και τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων μιας ολόκληρης πόλης…
Το ρεσιτάλ ερασιτεχνισμού, αδυναμίας, ανικανότητας, προχειρότητας αλλά  και υποκρισίας εκ μέρους του Δημάρχου Ξάνθης και συνολικά της σημερινής Δημοτικής Αρχής συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και προσβάλει πια την αισθητική και την εικόνα της πόλης μας Πανελληνίως….
Αυτό που ακόμα δε γνωρίζουμε, μαζί με το ερώτημα για τον ακριβή χρόνο παράδοσης του Κολυμβητηρίου μας, είναι πιο θα είναι το τέλος αυτού του κατήφορου που καθημερινά βιώνουμε για μια πόλη που κάποτε είχε την εικόνα μιας αναπτυσσόμενης κοινωνίας και σήμερα με την καθοριστική ευθύνη αυτής της Δημοτικής Αρχής μοιάζει με μια σκοτεινή, ερημωμένη επαρχιακή κωμόπολη …..
Τα όνειρά μας γι αυτήν την πόλη είναι πολύ μεγαλύτερα από το μέγεθος κάποιων μικρών και ανίκανων ανθρώπων που επιθυμούν να καθορίζουν τις τύχες της!!!!
Για την "Κοινωνία Δημοτών"
ΦΑΝΟΥΡAΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
ΚΑΡA ΑΧΜΈΤ
ΜΥΛΩΝΆΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
ΡΕΚAΡΗΣ ΜΙΑΧΉΛ
ΤΖΕΝΑΝ ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΉΝΗ


Τετάρτη, Δεκεμβρίου 13, 2017

Ανακοίνωση της Οργάνωσης Ξάνθης του ΚΚΕ: Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ διέκοψαν την εξόρμηση των δυνάμεων της ΚΝΕ στο 4ο Λύκειο Ξάνθης


Η τρομοκρατία και η καταστολή δεν θα περάσει!

Την Τρίτη 12/12, για πολλοστή φορά το τελευταίο διάστημα, έγινε προσπάθεια να παρεμποδιστεί εξόρμηση μελών της ΚΝΕ σε σχολείο της Ξάνθης. Συγκεκριμένα την ώρα που μέλη της ΚΝΕ εξορμούσαν έξω από το 4ο ΓΕΛ Ξάνθης με αφορμή την πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 14/12, αστυνομικοί  της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν έξω απ’ την πύλη του σχολείου για να διακόψουν την παρέμβαση.
Ποιος και γιατί ενοχλείται να συζητάνε οι νέοι ότι η κυβέρνηση τους φέρνει ένα βάρβαρο μέλλον, ότι καταργούνε κάθε δικαίωμα στην απεργία, ότι δεν είναι για το συμφέρον τους η δημιουργία Νατοϊκού λιμανιού στην Περιοχή μας, ότι το Λύκειο τους δε λειτουργεί με «κανονικότητα» όπως λέει ο Υπουργός,  όταν ειδικά στο 4ο Λύκειο χρόνια τώρα δεν έχουν κτίριο !!!!
Το συμβάν αυτό είναι μια ακόμα επιβεβαίωση πως τα αντιλαϊκά μέτρα πάνε χέρι χέρι με την καταστολή και την τρομοκρατία. Διόλου τυχαία η κυβέρνηση έχει στείλει εντολή για τον έλεγχο των εισόδων των σχολείων κατά την έναρξη και λήξη των μαθημάτων σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση. Να που στοχεύουν!!!!
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αφού έστειλε τα ΜΑΤ σε εργαζομένους που διεκδικούνε χρωστούμενα 18 μηνών απ’ το αφεντικό τους στα Market-in στα Γιάννενα, σε φοιτητές και εργαζόμενους  που παλεύουνε γιατί κλείνουν πανελλαδικά οι λέσχες σίτισης στο υπουργείο Παιδείας, σε φτωχούς οικογενειάρχες που παλεύουν να σώσουν τα σπίτια τους απ’ τους πλειστηριασμούς στα Ειρηνοδικεία, τώρα στέλνει την αστυνομία έξω απ’ τα σχολεία να «κυνηγάει» όποιον πάει κόντρα στην πολιτική της και το σύστημα  που υπηρετεί. Στόχος τους είναι να τρομοκρατήσει τους μαθητές από μικρή ηλικία, ώστε να δεχτούν αμαχητί τα μέτρα που τους έχει ήδη φορτώσει στην πλάτη μέχρι το 2060!
Η τρομοκρατία και η καταστολή δεν θα περάσει!
Ήδη λάβανε την απάντηση τους από τις αντιδράσεις μαθητών και καθηγητών που αποδοκίμασαν την παρουσία της αστυνομίας. Ακόμα μαχητικότερη απάντηση να είναι η μαζική συμμετοχή στην απεργία  την Πέμπτη 14/12. Παλεύουμε κόντρα σε όλα τα παλιά και νέα μέτρα που οδηγούν στην πτώχευση του λαού και των παιδιών του, για να εξασφαλίζονται αμύθητα ποσά για τα σχέδια των μονοπωλίων. Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών και τις συνελεύσεις των μαθητών, τα 15μελή και 5μελή να καταδικάσουν το συμβάν αυτό και να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής στην απεργία της Πέμπτης και στις απεργιακές συγκεντρώσεις των ταξικών δυνάμεων.
Τ.Ε ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Τ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΤΗΣ ΚΝΕ

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 13, 2017

Καταδίωξη 44χρονου διακινητή στις Σάπες ο οποίος είχε κρύψει σε φορτηγάκι 8 λαθρομετανάστεςΣυνελήφθη την Δευτέρα (11-12-2017) το μεσημέρι, στο νομό Ροδόπης, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, 44χρονος ημεδαπός, ο οποίος προωθούσε, παράνομα, στο εσωτερικό της χώρας, οκτώ (8) μη νόμιμους μετανάστες. Τρεις (3) από τους διακινούμενους ήταν υπήκοοι Ιράν, τρεις (3) υπήκοοι Ερυθραίας, ένας (1) υπήκοος Συρίας και ένας (1) υπήκοος Ιράκ.
Σε βάρος του 44χρονου διακινητή σχηματίσθηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά – προώθηση μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή.
Ειδικότερα, στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής (ύψος κόμβου Μέστης), οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και επιχείρησαν να το ελέγξουν. Σε σήμα στάσης που πραγματοποίησαν, ο 44χρονος οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς.
Λίγο μετά τον δυτικό κόμβο Κομοτηνής, ο δράστης στην προσπάθειά του να διαφύγει, ακινητοποίησε το όχημα και τράπηκε πεζός σε φυγή, σε παρακείμενη αγροτική περιοχή. Άμεσα οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 44χρονο, ενώ σε έλεγχο που πραγματοποίησαν στο παραπάνω αυτοκίνητο, διαπίστωσαν ότι μετέφερε με αυτό, παράνομα, στην ενδοχώρα, οκτώ (8) μη νόμιμους μετανάστες.
Σημειώνεται ότι λόγω της ταχύτητας με την οποία κινούνταν το παραπάνω όχημα, τους ελιγμούς που πραγματοποιούσε και την ακινητοποίηση που ακολούθησε από τον 44χρονο, προκειμένου να διαφύγει, καθώς και από την απουσία οποιουδήποτε είδους ασφαλιστικών ζωνών και επαρκούς εξαερισμού σε αυτό, θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των διακινούμενων.
Επιπλέον, η σχετική δικογραφία σε βάρος του δράστη περιλαμβάνει επίσης το αδίκημα της πλαστογραφίας, καθόσον όπως διαπιστώθηκε οι πινακίδες κυκλοφορίας του Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου είναι πλαστές.
Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα, το χρηματικό ποσό των 380 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.


Τετάρτη, Δεκεμβρίου 13, 2017

Ο Πασχάλης Τσαρούχας θα παρουσιάσει στην Ξάνθη τη νέα ερωτική – πολιτική του νουβέλα


Θα παρουσιάσουν, ο κύριος  Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Δήμαρχος Ξάνθης) και η κυρία Σταυρούλα Δαλάτση (Συγγραφέας)

…Ανθρώπινες κραυγές ταριχευμένης απόγνωσης, σ’ έναν έρωτα που πεθαίνει. Μια δραματική ερωτική ιστορία σε μια χώρα που φλέγεται…
… η αλληλεγγύη, δεν υποκύπτει σε κανόνες και χρώματα. Έχε το νου σου, μόνο. Φυλάξου από τις κακοτοπιές. Ακόμα κι εδώ, ελλοχεύει το κακό συναπάντημα. Η φτιασιδωμένη ιδιοτέλεια. Ο καιροσκοπισμός και η απάτη.
Σκύψε στις ρίζες. Στο παρελθόν, στις πηγές. Πιες και ξεδίψασε. Φωτίσου. Ανασκουμπώσου και δημιούργησε τελικά. Ξεκίνα να ολοκληρώνεις, να σουλουπώνεις, να δίνεις οντότητα, σχήμα, στα θραύσματα των συναισθημάτων. Δίπλα σου κείνται.
Δούλεψε ρήγματα στο σάπιο κύκλο. Χτίσε, εσύ, τον κόσμο που ονειρεύεσαι. Η δική μου εναλλακτική; Αγάπη, συνείδηση, αλληλεγγύη, εργατικότητα, δημιουργία, μωρά.
Ο δημοφιλής πρωταγωνιστής και συγγραφέας Πασχάλης Τσαρούχας, θα βρεθεί στην πόλη της  Ξάνθης την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017, για να παρουσιάσει τη νέα ερωτική – πολιτική του νουβέλα, με τίτλο «ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΣ, ΕΙΧΑΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΝΙΚΗΣΕΙ…» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Όστρια.
Η παρουσίαση (σε συνεργασία με το Θέατρο «Ανατολικά του Νέστου» και την ευγενική χορηγία του «HOTEL Z PALACE & CONGRESS CENTER») θα γίνει στο ΘΕΑΤΡΟ Ανατολικά του Νέστου (Βελισσαρίου 26, Ξάνθη), στις 20:00.

Θα παρουσιάσουν, ο κύριος  Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Δήμαρχος Ξάνθης) και η κυρία  Σταυρούλα Δαλάτση (Συγγραφέας), ενώ αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσει η κυρία  Πολυξένη Καρακατσάνη (Ηθοποιός - Σκηνοθέτης).

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 13, 2017

ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ - Νέο ματ Δημαρχόπουλου στον Φανουράκη


Νέο ματ Δημαρχόπουλου στον Φανουράκη! Συγκεκριμένα όταν ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης ενημέρωσε το σώμα ότι η παράταξή του πήρε μια πρωτοβουλία να στηρίξει τους κατοίκους του Δήμου Μάνδρας και ήρθε σε επαφή με τον Δήμαρχο, πήρε την απάντηση του Δημάρχου Ξάνθης ότι ήδη για το ίδιο θέμα υπάρχει δράση του Δήμου Ξάνθης από πλευράς των Αντιδημάρχων Κοινωνικής Πρόνοιας και Αθλητισμού κ. Θεοδώρας Γιαννώτα και Αλεξίας Γκιρτζίκη αντίστοιχα, για συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης!!! Ας πρόσεχε…
ΑΛΕΚΤΩΡ


*Ποιος το περίμενε μετά τα όσα συνέβησαν, να…συμφωνούν στις ψηφοφορίες! Αναφέρομαι στο θέμα του Κολυμβητηρίου Ξάνθης το βράδυ της Δευτέρας όταν ο γιατρός και επικεφαλής της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ Ιπποκράτης Καμαρίδης καταψήφισε τις 450.000 ευρώ για την μελέτη, λέγοντας ότι δεν συμφωνεί με το υψηλό κόστος της και το ότι αφήνει παρά τα τόσα πολλά λεφτά, «το κολυμβητήριο ανάπηρο»!
-Το θέμα μετά την κυρία Δημούδη, καταψήφισε και ο Απόστολος Αγκόρτσας που έκανε μάλιστα και…παρατηρήσεις επί της πισίνας!
….

*Αλλά ο γιατρός άδειασε και τον Μανώλη Φανουράκη στην τοποθέτησή του αφού τόνισε ως παλιός κολυμβητής ότι, ότι δεν συμφωνεί με το να μειωθεί το βάθος της πισίνας ή να μπει διαχωριστικό για να θερμαίνεται πιο γρήγορα…

*Για να πάρει την απάντηση του Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου:
«Πρέπει να έχουμε κολυμβητήριο, δυστυχώς αργήσαμε πολύ αλλά το θέμα είναι ότι θα έχουμε κολυμβητήριο και αυτό θα είναι και νόμιμο αλλά θα είναι και ασφαλές και δεν θα κλείσει ποτέ»!
Κι ο νοών νοείτω, αφού όπως αποδείχτηκε περίτρανα, το κολυμβητήριο επί της πρώην δημοτικής αρχής λειτουργούσε παράνομα!!!
….

*Στην πλευρά της αντιπολίτευσης κάθισε στην προχθεσινή συνεδρίαση ο Μανώλης Τσέπελης και μάλιστα τοποθετήθηκε κιόλας στο θέμα του κολυμβητηρίου τονίζοντας ότι «…καλό είναι ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και οι προδιαγραφές του να είναι τέτοιες ώστε να μπορεί να υποδεχθεί το Φυσικό αέριο όταν χρειαστεί….»
-Ναι κύριε Τσέπελη μας πείσατε…Από σας περιμένουν οι μηχανικοί για το πώς θα συνδεθεί το κολυμβητήριο με το Φυσικό αέριο!
……

*Και μια προσωπική τοποθέτηση. Γνωρίζω όσο κανείς άλλος το τι συνέβη και έκλεισε ο Παιδικός Σταθμός της οδού Σάρδεων 12 και θα ήθελα να πω στον κύριο Φανουράκη, ότι μάλλον δεν έχει πάει καθόλου να τον δει….
Διότι πρόκειται για έναν ΠΑΝΕΤΟΙΜΟ μοντέρνο παιδικό σταθμό που πραγματικά αγοράζει ο Δήμος Ξάνθης σε ευκαιρία!
-Καταλαβαίνω ότι έχει πρόβλημα με τον κύριο Δημαρχόπουλο, τον περιμένω όμως όποτε θέλει στην ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ, για να του πω γιατί έχει ΑΔΙΚΟ και με τον πόλεμο που έχει κηρύξει στον επιχειρηματία του παιδικού σταθμού «Γέλα-Χαμογέλα», δυστυχώς προκαλεί ζημία πλην του Δήμου και στις παιδάκια που θα φιλοξενηθούν εκεί…
-ΤΖΑΜΠΑ τον παίρνει τον Παιδικό σταθμό της Σάρδεων ο Δήμος Ξάνθης με 200.000 ευρώ!!!
….

*Χαμός στη συνεδρίαση της Δευτέρας για μια ακόμη φορά για το Δημοτικό Ραδιόφωνο για τον προϋπολογισμό του 2018 με τον Πρόεδρο Μιχάλη Λομβαρδέα απόντα και στη θέση του τον…διευθυντή Τηλέμαχο Αρναούτογλου!
*«Η θέση μου για το Δημοτικό Ραδιόφωνο είναι γνωστή από την πρώτη ημέρα που μπήκα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάνει την δουλειά που κάνουν όλα τα άλλα ιδιωτικά… ρωτήστε κ. Αρναούτογλου αν οι πόλεις που έχουν Δημοτικό Ραδιόφωνο παίρνουν επιχορήγηση από τον δήμο και αν ναι πόσο» τόνισε ο Ιπποκράτης Καμαρίδης ξεκαθαρίζοντας τα παρακάτω:
«Ο προϋπολογισμός αυτός θεωρώ ότι είναι υπερβολικά μεγάλος, ότι με ιδιωτοικονομικά κριτήρια θα υπήρχε το ¼ των εξόδων και το δεκαπλάσιο των εσόδων…Θεωρώ ότι είναι φαινόμενο μόνο της Ξάνθης ο υπερβολικός αυτός προϋπολογισμός όταν συγκρίνεται με πόλεις της ίδιας πληθυσμιακής δύναμης. Εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω, όπως έκανα ανέκαθεν αυτόν τον προϋπολογισμό…» ανέφερε ο κ. Ιπποκράτης Καμαρίδης κατά την τοποθέτησή του αφού μιλάμε για ένα ποσόν της τάξεως των 200.000 ευρώ περίπου!
-Τελικά ο προϋπολογισμός του Δημοτικού ραδιόφωνου για το 2018 πέρασε με τους Ι. Καμαρίδη και Απόστολο Αγκόρτσα ωστόσο να τον καταψηφίζουν!
Ο ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΟΣ

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 13, 2017

ΠΟΛΙΤΚΟ ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ

Ότι ψήφιζε ο γιατρός Ι. Καμαρίδης, ψήφιζε κι ο…Απόστολος Αγκόρτσας στην προχθεσινή συνεδρίαση…Τουλάχιστον σε δυο θέματα! Λέτε να …ξανα-συνεργαστούν τώρα που ο Δήμος Ξάνθης έστειλε τα πρόστιμα στην Αγριανή;*Για τις 16 Οκτωβρίου 2018 αναβλήθηκε λόγω ωραρίου η χθεσινή δίκη του Δημήτρη Μπένη με τους Π. Παπαδόπουλο, Γιάννη Δρεσμίζη  και Γιώργο Χατζηθεοδώρου που κατά γενική ομολογία, όλοι περιμέναμε με ενδιαφέρον!
………

*«Παιχνίδια» Μέτιου αφού μεθόδευσε χθες με κοινή ανακοίνωσή τους 4 Περιφερειακή σύμβουλοι της Περιφερειακής Αναγέννησης Δράμας, να στραφούν κατά του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας Αργύρη Πατακάκη, διαχωρίζοντας την θέση τους από την αντιπαράθεση των δυο.
Ιδού και τι αναφέρουν:
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
των Περιφερειακών Συμβούλων Δράμας  της «Περιφερειακής Αναγέννησης»
Με έκπληξη διαβάσαμε την επιστολή διαμαρτυρίας του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Αργύρη Πατακάκη προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Χρήστο Μέτιο.
Σε ό,τι μας αφορά, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές πως με τον κ. Χρήστο Μέτιο έχουμε στενή και εποικοδομητική συνεργασία για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουμε τις προσπάθειες και τις διεκδικήσεις μας για τον τόπο μας και δηλώνουμε ότι δεν ακολουθούμε τον κ. Πατακάκη στην πορεία που αποφάσισε να ακολουθήσει.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Δράμας της «Περιφερειακής Αναγέννησης»
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΙΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΕΙΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
………

*Επίθεση στον τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, κατηγορώντας τον για υποχωρητικότητα απέναντι στην Ελλάδα.
«Αντί ο Ερντογάν να ζητήσει πίσω τα 18 νησιά του Αιγαίου, που έχει καταλάβει παράνομα η Ελλάδα, μίλησε για επικαιροποίηση της Συνθήκης της Λωζάνης» τόνισε ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπολίτευσης.
Σύμφωνα με τον ηγέτη του CHP, ο Ερντογάν κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, άνοιξε το ζήτημα της Συνθήκης της Λωζάνης, χωρίς, να αναφερθεί στα 18 νησιά του Αιγαίου, που έχει «καταλάβει η Ελλάδα».
Όπως αναφέρει το πρακτορείο Yenicag Gazetesi, ο Κιλιντσάρογλου ισχυρίστηκε πως η Ελλάδα έχει τοποθετήσει 5.000 στρατιώτες σε 18 νησιά του Αιγαίου που κατέχει παράνομα.
Είναι η δεύτερη φορά που ο Κεμάλ Κιλιντσάρογλου θέτει ζήτημα παράνομης κατοχής από την Ελλάδα νησιών του Αιγαίου.
……

*Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στην Εγνατία οδό στο τμήμα Αρδάνιο – Κήποι. Η σύγκρουση δύο νταλικών είχε σαν αποτέλεσμα να κλείσει για ώρες ο δρόμος.
Συγκεκριμένα, μία νταλίκα με πολωνικές πινακίδες, χτυπήθηκε από πίσω από άλλη νταλίκα, τα δύο βαριά οχήματα δίπλωσαν, η Εγνατία έκλεισε και ο δρόμος γέμισε με ρίγανη. Σύμφωνα με πληροφορίες του thrakinea η μία νταλίκα μετέφερε ρίγανη από τα Σκόπια στην Τουρκία.
……

*Αποκλειστικό του Γιάννη Τσιλιγγιρίδη στο fb ! Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στις 4 μ. μ. θα προπονηθεί ο Παναθηναϊκός στο ιστορικό γήπεδο του ΑΟΞ εν όψει του αγώνα με την ΞΑΝΘΗ την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου και ώρα 19.30 μ. μ. Ο Παναθηναϊκός ευχαριστεί τον Μπάμπη Χατζημεστή και την ομάδα του Ορφέα Ξάνθης για την παραχώρηση του γηπέδου ώστε να προπονηθεί η ομάδα τους.
…….
*Άλλο ποδοσφαιρικό. Η ΞΑΝΘΗ το Σαββατοκύριακο βάζει τα γιορτινά τις. Σάββατο θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη Αβάτου και τον Απόλλων Παραλιμνίου στις 3 μ. μ. Την Κυριακή στις 3 μ. μ. Ορφέας Ξάνθης-ΚΑΒΑΛΑ. Κυριακή στις 19.30 ΑΟΞ-Παναθηναϊκός. Στηρίξτε τις ομάδες της πόλης μας, προσερχόμενοι στα τρία γήπεδα.
………

*Όπως με ενημέρωσε η Πρόεδρος Μαρία Τσιακίρογλου:
«Τεράστια είναι η ανταπόκριση των Σωματείων Μελών της Ο.Ε.Β.Ε. Ξάνθης και Συμπολιτών μας ,στην πρόσκληση μας για προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης και έτοιμων γευμάτων, τα οποία δόθηκαν από το πρωί της Δευτέρας στο 'ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" , στο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ"! Αξιοσημείωτο είναι ότι την περασμένη Παρασκευή δόθηκαν έτοιμα γεύματα στο "ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ" ενώ τις επόμενες ημέρες θα παραδοθούν και άλλα προϊόντα στην ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ, στην ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΞΑΝΘΗΣ καθώς και σε Οικογένειες του τόπου μας!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ!!
ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΘΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ!
Ομοσπονδία Ε.Β.Ε. Ξάνθης»

ΟΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Η ΚΑΤΙΝΑ
«Η αναθεώρηση μιας διεθνούς συνθήκης δεν θεωρώ ότι θα ήταν εποικοδομητική για τα Βαλκάνια», τόνισε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε σχέση με τη Συνθήκη της Λοζάνης.
«Όσον αφορά στις δηλώσεις Ερντογάν για τη Συνθήκη της Λωζάνης, αν και απάντησε ήδη ο κ. Τσίπρας, θα ήθελα να πω ότι η αναθεώρηση μιας διεθνούς συνθήκης δεν θεωρώ ότι θα ήταν εποικοδομητική για τα Βαλκάνια» τόνισε ο κ. Μπορίσοφ, μιλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της τετραμερούς Συνόδου Ελλάδας-Βουλγαρίας-Σερβίας-Ρουμανίας, που διεξήχθη στο Βελιγράδι.
«Τι θα πρέπει να γίνει; Να συζητήσουμε ξανά την Ιστορία; Να επιστρέψουμε στο παρελθόν; Τότε θα πρέπει να εξαφανιστούμε. Δεν θα μπορέσουμε να συνυπάρξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βούλγαρος πρωθυπουργός.
-Και η απομόνωση του Ερντογάν από τους Βαλκάνιους συνεχίζεται.

Η ΚΑΤΙΝΑ 

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 13, 2017

Σσσσσ.... Ψίθυροι - 65χρονος προσπάθησε να εισάγει από την Βουλγαρία 95 λίτρα βενζίνης – Συνελήφθη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Αγίου Κωνσταντίνου


ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ
Η άσκηση της Διοίκησης οφείλει να γίνεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης εμπιστοσύνης με τους πολίτες, το κύρος των αποφάσεών της να μην αμφισβητείται και να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας.
Στο πλαίσιο αυτό που ισχύει για όλους, και μετά την απόφαση της 15ης Νοεμβρίου 2017 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας που αφορά στον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Αργύρη Πατακάκη, κρίθηκε αναγκαίο να ανακληθούν, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, όλες οι αρμοδιότητες που είχαν εκχωρηθεί στον κ. Πατακάκη και πλέον θα ασκεί μόνο εκείνες που ορίζει ο νόμος του «Καλλικράτη» ως χωρικός Αντιπεριφερειάρχης.
(Από την απάντηση του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου στην διαμαρτυρία του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας Αργύρη Πατακάκη για την συμπεριφορά απέναντί του)
-Κι η κόντρα Μέτιου-Πατακάκη καλά κρατεί…

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ
Για δεύτερη φορά έχασε την ψηφοφορία για την αγορά του Παιδικού Σταθμού της οδού Σάρδεων ο Δήμαρχος Ξάνθης στη συνεδρίαση της Δευτέρας, μολονότι από τα «κουκιά» φαίνονταν ότι θα το περάσει το θέμα και άνετα μάλιστα…
Η πρόταση του Δημαρχείου πήρε 20 ψήφους ενώ χρειάζονταν 21 κι αυτό για δυο λόγους:
1.Στην κρίσιμη ψηφοφορία ο δημοτικός σύμβουλος κ.Ιγιαννίδης πήρε στην τουαλέτα κι άργησε να…επιστρέψει!
2.Μιχάλης Λομβαρδέας και Πασχάλης Λύρατζης απουσίαζαν από την ψηφοφορία, δείχνοντας την δυσαρέσκειά τους στη συμπεριφορά του Δημάρχου απέναντί τους στην παραταξιακή της Κυριακής…
Με απλά λόγια ο Δήμαρχος έχασε μια ακόμη ψηφοφορία καθαρά από τον…εαυτό του, ενώ θα την έπαιρνε άνετα και με διαφορά! Κάτι που πρωτίστως πρέπει να προβληματίσει βέβαια τον ίδιο..
Στ. Μωρ.

Χουλιαράκης: Αναγνωρίζουμε ότι η φορολογική επιβάρυνση είναι μεγάλη

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στη Βουλή, δεσμεύτηκε ότι μεσοπρόθεσμα οι φορολογικοί συντελεστές θα μειωθούν.
Αναγνωρίζουμε ότι η φορολογική επιβάρυνση είναι μεγάλη και υποσχόμαστε ότι θα τη μειώσουμε, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, μιλώντας στη Βουλή.
«Η προσαρμογή έπρεπε να γίνει. Το θέμα είναι πώς γίνεται η προσαρμογή», συμπλήρωσε.
Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, δεσμεύτηκε ότι μεσοπρόθεσμα οι φορολογικοί συντελεστές θα μειωθούν. Όπως πρόσθεσε, αυτό αποτυπώνεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής.
Ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ τόνισε ότι «η δημοσιονομική προσαρμογή ήταν αναγκαία, έχει κόστος γιατί σε υποχρεώνει να αυξήσεις τους φόρους, σε υποχρεώνει να αυξήσεις τις δαπάνες, δεν υπάρχουν θαύματα, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Η διαφορά ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ., είναι η ταχύτητα προσαρμογής -η δικιά μας είναι πολύ πιο ήπια και κατά συνέπεια πιο αξιόπιστη- και η κατανομή του βάρους της προσαρμογής, με την προστασία όσο αυτό είναι δυνατό, και δυστυχώς δεν είναι όσο θα θέλαμε, των πιο ευάλωτων στρωμάτων».
Ο κ. Χουλιαράκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί «στο μέτρο του δυνατού, να προστατεύσει τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα». «Δημιουργούμε νέα εργαλεία κοινωνικής πολιτικής. Έχουμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, που με μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε να χρηματοδοτήσουμε με 700 εκατομμύρια ευρώ», εξήγησε.

ΑΙΝΙΓΜΑ
Τι συνέβη και απουσίαζε από την συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου της περασμένης Δευτέρας ο πρώην Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφώνου Μιχάλης Λομβαρδέας; Αληθεύει μάλιστα ότι ο Πρόεδρος έθεσε και την παραίτησή του στη διάθεση του Δημάρχου Ξάνθης Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου;

Ψήφισμα Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης υπέρ των Φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης για την σίτιση και τη στέγαση

Ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης εκφράζει την υποστήριξή του στον αγώνα των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης για την απρόσκοπτη φοιτητική μέριμνα που αφορά στη (σίτιση, τη στέγαση, τις μεταφορές, και τα συγγράμματα) στα πλαίσια της  δωρεάν Δημόσιας Παιδεία.  ιδιαιτέρως εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας  στον αγώνα τους για τη λειτουργία της Λέσχη των οικότροφων φοιτητών στα Κιμμέρια καθώς η μη λειτουργία της έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους φοιτητές  των εστιών επιβαρύνοντας τους ήδη ταλαιπωρημένους  οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Προϋπολογισμοί που πλήττονται από τα συνεχιζόμενα παλιά και νέα  μνημόνια. Συντασσόμαστε στο πλευρό των φοιτητών και εκφράζουμε την υποστήριξή τους στα αιτήματά  τους για άμεση λειτουργία της φοιτητικής Λέσχης των Κιμμερίων, τη μη μεταφορά της Αρχιτεκτονικής καθώς και στο άμεσο άνοιγμα του Αναγνωστηρίου.

Τέλος η δωρεάν πλαστική σακούλα 

Από 1/1/2018 παύει η δωρεάν διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών από τα ταμεία των σούπερ μάρκετ και των εμπορικών καταστημάτων και θεσπίζεται ανταποδοτικό περιβαλλοντικό τέλος για κάθε αγορά πλαστικής σακούλας από τους καταναλωτές, όπως άλλωστε γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Το τέλος των τριών λεπτών του ευρώ που προβλέπεται για κάθε πλαστική σακούλα που θα χρησιμοποιούν οι καταναλωτές, θεσμοθετήθηκε με το νομοσχέδιο για την «Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις», το οποίο δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.
Από 1.1.2018 το τέλος θα ανέλθει σε 0,03 ευρώ και από την 1.1.2019 στα 0,07 ευρώ.

65χρονος προσπάθησε να εισάγει από την Βουλγαρία 95 λίτρα βενζίνης –
Συνελήφθη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Αγίου Κωνσταντίνου 

Συνελήφθη την Δευτέρα (11-12-2017) το απόγευμα, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Αγίου Κωνσταντίνου Ξάνθης, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Εχίνου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, 65χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.
Ειδικότερα, ο δράστης οδηγώντας σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, μετέβη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Αγίου Κωνσταντίνου, προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί εντόπισαν, επιμελώς κρυμμένα, στην καρότσα του οχήματος έξι (6) πλαστικά δοχεία, που περιείχαν συνολικά 95 λίτρα βενζίνης, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.
Κατασχέθηκε η παραπάνω ποσότητα βενζίνης.  
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου Ξάνθης.

Λάρισα: Ποινή φυλάκισης 2 ετών και 7.000 ευρώ πρόστιμο σε 75χρονο που έσερνε σκύλο με το αγροτικό του

Την παραδειγματική καταδίκη του 75χρονου Λαρισαίου, που θανάτωσε τον σκύλο του σέρνοντάς τον πίσω από το αγροτικό αυτοκίνητο, αποφάσισε το Τριμελές Αυτόφωρο Δικαστήριο της Λάρισας.
Ο συνταξιούχος κάθε άλλο παρά έπεισε το δικαστήριο – που έγινε παρουσία εκπροσώπων φιλοζωικής οργάνωσης – ότι δεν είχε «τέτοια πρόθεση» ενώ απέδωσε την ευθύνη στον φόβο που του προκάλεσε ένας άγνωστος, που δεν ήταν άλλος από τον… αυτόπτη μάρτυρα που σταμάτησε στον δρόμο και τον παρατήρησε για την κακοποίηση του σκύλου.
Παρά τη δημόσια συγγνώμη του δικηγόρου του, ο 75χρονος επιχείρησε ακατανόητα να ξεκινήσει την κατάθεσή του με έναν αστεϊσμό, δυσχεραίνοντας περισσότερο τη θέση του, με το δικαστήριο να μην πείθεται επίσης από την επίκληση προβλημάτων υγείας αλλά και από τις διάφορες – ενίοτε και αντικρουόμενες – εξηγήσεις που έδωσε ο κατηγορούμενος. Έτσι επέβαλε ομόφωνα, χωρίς να αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματικό πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ στον συνταξιούχο, ποινή που επιβλήθηκε με τριετή αναστολή.

Εξιχνίαση απάτης μέσω διαδικτύου – Πήρε 620 ευρώ για κινητό και δεν το παρέδωσε ποτέ!

Εξιχνιάστηκε, ύστερα από τις έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, σε βάρος 37χρονου ημεδαπού. 
Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο (2) ημεδαπών, ενός 35χρονου και μίας 33χρονης, για απάτη.
Αναλυτικότερα, ο 37χρονος εντόπισε αγγελία σε διαδικτυακή ιστοσελίδα, την οποία είχε αναρτήσει ο 35χρονος, σχετικά με πώληση κινητού τηλεφώνου και επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του.
Κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο 35χρονος κατάφερε να εξαπατήσει τον 37χρονο, πείθοντάς τον να καταθέσει, την 15-12-2016, σε τραπεζικό λογαριασμό της 33χρονης, το χρηματικό ποσό των 620 ευρώ για την αγορά του παραπάνω κινητού τηλεφώνου, χωρίς ουδέποτε να πραγματοποιηθεί η συμφωνημένη αγοροπωλησία.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας.

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ: Ηλικιωμένος προσπάθησε να εισάγει 3 κιλά λαθραίο καπνό

Συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας στον Προμαχώνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Προμαχώνα και του Αστυνομικού Τμήματος Προμαχώνα, 62χρονος Έλληνας, για κατοχή μεγάλης ποσότητας λαθραίου καπνού.
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε να έχει εισάγει και να μεταφέρει με όχημα 90 συσκευασίες με καπνό συνολικού βάρους 3 κιλών, χωρίς να έχουν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί, οι οποίες κατασχέθηκαν, όπως και το παραπάνω όχημα.
Τετάρτη, Δεκεμβρίου 13, 2017

ΣΦΗΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΛΑΒΡΑΚΙΑ


Οι Underhill West , μετά το τέλος της μεγάλης πανελλήνιας καλοκαιρινής περιοδείας τους "The Watermelon Tour", παίζουν το καθιερωμένο πλέον χριστουγεννιάτικό τους live στον όμορφο χώρο του Κυβερνείου την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου και σας προσκαλούν σε ένα άκρως δυναμικό και groovy party με pop/rock και funk διασκευές
Είσοδος ελεύθερη. Rsv: 2541106030


*Χαμός έγινε το Σάββατο το βράδυ στο Ελληνάδικο ΣΚΙΕΣ με την Γεωργία Τζανή και τον Φώτη Ξενάκη να ξεσηκώνουν τον κόσμο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες! Από ότι έμαθα το πρόγραμμα ήταν εκπληκτικό και οι δύο τραγουδιστές φοβεροί κράτησαν το κέφι ψηλά. Στην φωτογραφία ένα στιγμιότυπο με την Γεωργία Τζανή.
…..

*Πανικός μαθαίνω όμως ότι γίνεται και στο Σούσουρο τα μεσημέρια της Κυριακής με την φοβερή ορχήστρα και την φωνάρα Μάνια Ασλάνογλου που έχει αποδείξει ότι ξέρει να γεμίζει μαγαζιά!
……

*Σούπερ φωτογραφία με Νίκο Πετράκο, Χρήστο Λισγάρα και Λάκη Κοτόρνο και την λεζάντα «ΦΟΡΤΣΑ ΑΟΞΑΡΑ»!
Φοβεροί και οι τρεις τους!
……

Άνοιξε το νέο καφέ στη θέση του MUSUTU με νέο όνομα και νέο αφεντικό. Το όνομα αυτού Beyond society gastrobar και ξεκίνησε την λειτουργία του υποό την διεύθυνση του Τόλη Χατζηγεωργίου!
- Από την στήλη καλές δουλειές!
…….
ΣΦΗΝΕΣ
Το City Live ανοίγει παραμονή Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου με ένα φοβερό πρόγραμμα και καλεσμένη την μοναδική Εβίτα Σερέτη!
Τιμή ποτού 10 ευρώ
Τηλέφωνο για κρατήσεις 6937180069*Και μία είδηση από την γειτονική Καβάλα.
Για άλλη μια φορά, η Μυροβόλος Άνοιξις (Ερυθρού Σταυρού 20), θα πλημμυρίσει από τους «Ψίθυρους Καρδιάς», τη «Ζωή», τα «Χαμοπούλια», το «Αν μ’ Αγαπάς», μέχρι τα «Λαδάδικα», το «Σώσε με», το «Βρέχει φωτιά στη Στράτα μου» αλλά και το πιο πρόσφατο «Ρώτησα Το Φεγγάρι». Αγαπημένα τραγούδια σύγχρονα και κλασσικά γεμάτα συναίσθημα, κέφι και αλήθεια τα οποία έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια τη μοναδική σχέση του Δημήτρη Μπάση με το κοινό που τον ακολουθεί στις ζωντανές εμφανίσεις του.
Γενική είσοδος : 12€
Προπώληση :10 €
Τηλ.Κρατήσεων : 6948728217
………

*Για την Αθήνα αναχωρεί σήμερα ο γνωστός επιχειρηματίας Κώστας Παπαβραμίδης αφού βρέθηκε στην Ξάνθη εκτάκτως για λίγες μέρες για να παραστεί στην κηδεία του πατέρα του κουμπάρου του Τάσου Βρένου.
Την επόμενη βδομάδα όμως θα επιστρέψει με όλη την οικογένεια του για να περάσει εδώ τις μέρες των Χριστουγέννων.

ΚΑΚΙΕΣ
Ποιος γνωστός διοικητικός διαμηνύει αριστερά και δεξιά ότι έχει φουλ κατακτήσεις και ότι παρότι παντρεμένος οι γυναίκες δεν τον αφήνουν σε συνέχεια; Σίγα βρε μη σκίσεις κανένα καλσόν! Επειδή όμως πας γυρεύοντας έχω να σου πω ότι οι γυναίκες που σε τριγυρίζουν δεν σε θέλουν για την ομορφιά σου και τα νιάτα σου αλλά για τα «λεφτά» αισθήματα σου… Κατάλαβες τι λέω… Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους….!
Η ΤΣΟΥΧΤΡΑ

Τρίτη, Δεκεμβρίου 12, 2017

Η αλήθεια και η θέση της Περιφέρειας για τον άξονα Ε61 (Καβάλα-Δράμα-Σέρρες) και η σύνδεσή του με την Αμφίπολη


Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 173/17-12-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας, οδικά έργα βασικής προτεραιότητας μεταξύ άλλων είναι και:
1.         Η κατασκευή του άξονα Ε61, δηλαδή Καβάλα-Δράμα-Μαυρολεύκη-όρια νομού Σερρών-Νέα Μπάφρα-Σέρρες.
2.         Η εξασφάλιση της σύνδεσης του Ε61 με την Εγνατία Οδό, δηλαδή το τμήμα Νέα Μπάφρα-Αμφίπολη.
Αρμόδιος φορέας υλοποίησης των ανωτέρω είναι η Εγνατία Οδός Α.Ε. η οποία ολοκληρώνει τις απαιτούμενες μελέτες.
Μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού μας Προγράμματος είναι δυνατόν να χρηματοδοτήσουμε μόνο το τμήμα που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς μας, δηλαδή το τμήμα Καβάλα-Δράμα-Μαυρολεύκη-όρια νομού Σερρών, συνολικού μήκους περίπου 44 χιλιομέτρων, για το οποίο η Περιφέρεια έχει διαθέσει ήδη το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για πραγματοποίηση μελετών.
Αυτό ακριβώς ανέφερε ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Χρήστος Μέτιος στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό και τα μέλη της κυβέρνησης κατά τις εργασίες του αναπτυξιακού συνεδρίου της ΑΜΘ στην Κομοτηνή. Ο κ. Περιφερειάρχης επισήμανε ότι για το πρώτο τμήμα Δράμα-Άγιος Αθανάσιος, μήκους περίπου 11 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι καταρχήν έτοιμο μελετητικά, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
Όσον αφορά στη σύνδεση του Ε61 με την Αμφίπολη, δηλαδή το τμήμα Νέα Μπάφρα-Αμφίπολη, αποτελεί θεσμική θέση της Περιφέρειας να υλοποιηθεί, όπως άλλωστε διατυπώνεται και στο Χωροταξικό μας Σχέδιο, θέση την οποία στηρίζουμε ξεκάθαρα.
Ωστόσο, το τμήμα αυτό ανήκει γεωγραφικά και διοικητικά στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνεπώς δεν έχουμε τη θεσμική δυνατότητα να το χρηματοδοτήσουμε. Επιπλέον, η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι απαιτούνται κάποια χρόνια για την ωρίμανση της μελέτης που υλοποιούν η Εγνατία Οδός ΑΕ και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Με αυτά ως δεδομένα, γίνεται σαφές ότι ο Περιφερειάρχης δεν μπορεί παρά να μεριμνά για τα έργα που είναι στη δική του γεωγραφική και διοικητική αρμοδιότητα. Όλα τα άλλα δεν αποτελούν παρά ανούσια πολιτικά παιχνίδια εντυπώσεων με ατυχείς χαρακτηρισμούς, με τα οποία ο κ. Περιφερειάρχης δεν έχει καμία θεσμική σχέση.
Παρόλα αυτά, θα χαρεί ιδιαίτερα αν, και με τη συμβολή του κ. Καραγιαννίδη, ολοκληρωθούν οι μελέτες και η κατασκευή της σύνδεσης του άξονα Ε61 με την Αμφίπολη από την Εγνατία Οδό Α.Ε. (η Δοίκηση της οποίας ορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση) και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 
Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


Τρίτη, Δεκεμβρίου 12, 2017

21 τροχαία δυστυχήματα (έναντι 38 το 2016) σημειώθηκαν τον μήνα Νοέμβριο στην Περιφέρεια ΑΜΘΗ Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν, κατά τη διάρκεια του μηνός Νοεμβρίου του 2017, στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα. 

α. Τροχαία Ατυχήματα  
Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώθηκαν 21 τροχαία δυστυχήματα (έναντι 38 το 2016). Ειδικότερα σημειώθηκαν :
-1 θανατηφόρο ατυχήματα (όπως επίσης το 2016)
- 2 σοβαρά τροχαία ατυχήματα (έναντι 5 το 2016)
- 18 ελαφριά τροχαία ατυχήματα (έναντι 32 το 2016)

Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών καταγράφηκαν συνολικά 27 παθόντες (έναντι 57 το 2016). Ειδικότερα καταγράφηκαν :           
- 1 νεκρός (όπως επίσης το 2016)
- 2 βαριά τραυματίες (έναντι 5 το 2016)
- 24 ελαφρά τραυματίες (έναντι 51 το 2016)

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν:
Η υπερβολική ταχύτητα
Η οδήγηση σε κατάσταση μέθης
Η παραβίαση προτεραιότητας
Η παραβίαση σηματοδότη
Η παραβίαση σημάνσεων
Απότομη και απερίσκεπτη διάσχιση οδοστρώματος  

β. Δράσεις Τροχονομικής αστυνόμευσης
Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο.   

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Νοέμβριο του 2017, βεβαιώθηκαν συνολικά 5.848 παραβάσεις, από τις οποίες οι 1.543 ήταν επικίνδυνες παραβάσεις, ως ακολούθως :
972 για υπερβολική ταχύτητα
106 για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη)
119  για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
37  για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 
51 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση
120 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση
104 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση 
5 για αντικανονικό προσπέρασμα 
24 για φθαρμένα ελαστικά
 4 για αντικανονικούς ελιγμούς
1 για παραβίαση προτεραιότητας 

γ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας
Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.
Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της Τροχαίας.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει:

•           Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
•           Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και τον έλεγχο του οχήματος
•           Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά
•           Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας
•           Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας
•           Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας
•           Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος
•           Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα
•           Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη
•           Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα
•           Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ
•           Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς
•           Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
Οι παραπάνω συμβουλές θα επαναλαμβάνονται διαρκώς με σκοπό να συμβάλλουν στην εμπέδωση της κυκλοφοριακής και οδικής κουλτούρας.


Τρίτη, Δεκεμβρίου 12, 2017

«ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ» Χρήστος Μέτιος VS Πατακάκη!

Σκληρή αντιπαράθεση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και του Περιφερειάρχη ΑΜΘ μετά την καταδικαστική απόφαση του πρώτου


Εμφύλιος ξέσπασε στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης μετά την σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης κατά του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου κατηγορώντας τον ότι αδιαφορεί για τα προβλήματα της Δράμας και ανέφερε μάλιστα το δρόμο Δράμας-Αμφίπολης αλλά και το χιονοδρομικό Κέντρο του Φαλακρού. Ο Περιφερειάρχης από την πλευρά του απάντησε σκληρά, αποκαλύπτοντας ότι μετά την πρωτόδικη καταδίκη του στο Τριμελές πλημ/κείο Δράμας με 12 μήνες φυλακή για παράβαση καθήκοντος, αφαίρεσε όλες τις αρμοδιότητες από τον κύριο Πατακάκη για τον λόγο αυτό αντέδρασε με τον τρόπο αυτό.

Η ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΤΑΚΑΚΗ
Ο κ. Μέτιος λειτουργεί αυταρχικά και αλαζονικά, θεωρώντας πως η Δράμα πρέπει να είναι ένας συνεχής επαίτης αυτών που δικαιούται, πιστεύοντας πως πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με τα ελάχιστα κατήγγειλε τον Περιφερειάρχη ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, τονίζοντας ότι ο κ. Μέτιος αυθαίρετα και χωρίς να λάβει υπόψη την απόφαση των Δραμινών, επέβαλε τη δική του αντίθετη άποψη, πως πρέπει να κατασκευαστεί ο δρόμος Δράμα – Καβάλα ενώ παράλληλα δεν στηρίζει το χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού και επί ένα χρόνο και πλέον απουσιάζει παντελώς από τα προβλήματα της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Αυτούσια η επιστολή διαμαρτυρίας του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας Αργύρη Πατακάκη ΚΑΤΑ του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ.Μέτιου:
Είμαι στη δυσάρεστη θέση ν'απευθύνω δημόσια την παρούσα διαμαρτυρία προς τον Περιφερειάρχη κ.Μέτιο, με μοναδικό σκοπό να κάνω όλους τους πολίτες της Περιφέρειάς μας και όχι μόνο, κοινωνούς των προβλημάτων που αντιμετωπίζω κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου ως Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας από την ανάλγητη συμπεριφορά του Περιφερειάρχη σε θέματα ζωτικής σημασίας για τον τόπο μου.
Ένα και πλέον χρόνο από την εκλογή του ως Περιφερειάρχη και παρόλο που όλο αυτό το χρονικό διάστημα τον ενημέρωνα διαρκώς για τις ανάγκες, τις επιθυμίες αλλά και τις αποφάσεις των συμπολιτών μου για το μέλλον του τόπου μας, ο κ. Μέτιος επέδειξε παντελή αδιαφορία.
Δεν σεβάστηκε, όπως έχει υποχρέωση από τη θέση την οποία υπηρετεί, τις επιθυμίες των Δραμινών, που γνωρίζουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τις ανάγκες του τόπου μας.
Αντιθέτως, καθημερινά δημιουργεί προσκόμματα σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της ανάπτυξης της περιοχής μας αλλά και της καθημερινής λειτουργίας της Περιφερειακής μας Ενότητας, ακόμα και απέναντι στους υπαλλήλους της Π.Ε. Δράμας.
Ο κ. Μέτιος λειτουργεί αυταρχικά και αλαζονικά, θεωρώντας πως η Δράμα πρέπει να είναι ένας συνεχής επαίτης αυτών που δικαιούται, πιστεύοντας πως πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με τα ελάχιστα.
Συγκεκριμένα, θα αναφερθώ σε δύο κομβικά ζητήματα του τόπου μας που ο Περιφερειάρχης έπραξε κατά βούληση και παρά την θέληση των Δραμινών, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου να διαμαρτυρηθώ δημόσια.
Εθνική οδός Δράμας – Αμφίπολης
Ο κ. Μέτιος δεν έλαβε υπόψη του τις αλλεπάλληλες συσκέψεις των φορέων του Νομού Δράμας που ομόφωνα προέταξαν ως έργο προέχουσας σημασίας για τον νομό μας την κατασκευή του δρόμου αυτού. Χωρίς καμία διαβούλευση, έρχεται κόντρα με όλη την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, θεωρώντας πως γνωρίζει καλύτερα το συμφέρον μας από εμάς τους ίδιους. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 6ου Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έγινε τον Νοέμβριο στην Κομοτηνή, σε σύσκεψη παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα και του Βουλευτή Δράμας κ. Χρήστου Καραγιαννίδη, ενώ είχε συμφωνηθεί μεταξύ όλων των φορέων της Δράμας να διεκδικήσουμε δυναμικά τη δέσμευση του πρωθυπουργού για την κατασκευή της εθνικής οδού Δράμας-Αμφίπολης ώστε να συνδεθούμε επιτέλους με την Εγνατία Οδό, ο κ. Μέτιος αυθαίρετα και χωρίς να λάβει υπόψη την απόφαση των Δραμινών, επέβαλε τη δική του αντίθετη άποψη, πως πρέπει να κατασκευαστεί ο δρόμος Δράμα – Καβάλα.
Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού
Η απόλυτα επιτυχημένη περσινή χιονοδρομική περίοδος για το Φαλακρό, που ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς τόσο των αρμόδιων υπηρεσιών, όσο και όλων ημών που πιστέψαμε πως το βουνό της Περιφέρειάς μας μπορεί ν΄ανταγωνιστεί επάξια τα καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα των Βαλκανίων, οδήγησε τον ίδιο τον κ. Μέτιο να δεσμευτεί ρητά πως η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει κατά την τρέχουσα χιονοδρομική περίοδο την τόσο επιτυχημένη προσπάθειά μας.
Για το λόγο αυτό, από τις 27 Απριλίου 2017 και παρόλο που η χιονοδρομική περίοδος 2016 – 2017 δεν είχε καν τελειώσει, ενεργώντας έγκαιρα, βάση ενός σοβαρού σχεδιασμού και όντας σε πλήρη ετοιμότητα, αποστείλαμε το υπ΄αριθμ. 2344/27-4-2017 έγγραφο προς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ζητώντας:
Α. Χρηματοδότηση για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού για την επόμενη χιονοδρομική περίοδο 2017-2018.
Β. Χρηματοδότηση για την επισκευή των δύο αναβατήρων που βρίσκονται εκτός λειτουργίας (παππούς, διθέσια)
Γ. Χρηματοδότηση για τη συντήρηση των κτιριακών υποδομών του.
Έως και σήμερα αρνείται οποιαδήποτε χρηματοδότηση, επιδεικνύει παντελή αδιαφορία και παρότι η περσινή Χιονοδρομική περίοδος έκλεισε με πάνω από 26.000 επισκέπτες δημιουργώντας ελπίδες και προσδοκίες πως το Μοναδικό Χιονοδρομικό Κέντρο της Περιφέρειας ΑΜΘ μπορεί να φτάσει εκεί που του αξίζει, αναδεικνύοντας την τουριστική δυναμική του τόπου μας αλλά και δίνοντας μία οικονομική ανάσα σε όλους όσους δραστηριοποιούνται γύρω από το βουνό.
Δεν μπορώ να δεχθώ, ούτε από την θέση που υπηρετώ τον Δραμινό λαό, αλλά ούτε και ως απλός κάτοικος αυτού του τόπου, πως οι Δραμινοί είμαστε πολίτες β΄ κατηγορίας και ότι ένας άνθρωπος μπορεί να μας καταδικάζει στη μιζέρια και την αφάνεια.
Η πολυετής πορεία μου στα κοινά και η ηθική μου, μου έχουν μάθει να μην συμβιβάζομαι αλλά να διεκδικώ, πάντα με κύριο μέλημά μου το καλό του Δραμινού λαού.
Γι΄αυτό και δημοσιοποιώ σήμερα μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως Περιφερειακή Ενότητα Δράμας από την συμπεριφορά του Περιφερειάρχη κ. Μέτιου και ζητώ τη στήριξη και τη δυναμική παρέμβαση όλων σας, ώστε κάποιοι επιτέλους να ενδιαφερθούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός μας και να δώσουν λύσεις ώστε να επέλθει η πολυπόθητη "ισόρροπη ανάπτυξη" της Περιφέρειάς μας.
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Α. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΧΡΗΣΤΟ ΜΕΤΙΟ-ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ
Άμεση ήταν η απάντηση του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου που με απαντητική επιστολή του ανακοινώνοντας ότι στο πλαίσιο που ισχύει για όλους, και μετά την απόφαση της 15ης Νοεμβρίου 2017 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας που αφορά στον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Αργύρη Πατακάκη, κρίθηκε αναγκαίο να ανακληθούν, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, όλες οι αρμοδιότητες που είχαν εκχωρηθεί στον κ. Πατακάκη και πλέον θα ασκεί μόνο εκείνες που ορίζει ο νόμος του «Καλλικράτη» ως χωρικός Αντιπεριφερειάρχης.
Η επιστολή του Χρήστου Μέτιου αναφέρει τα παρακάτω:
Η άσκηση της Διοίκησης οφείλει να γίνεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης εμπιστοσύνης με τους πολίτες, το κύρος των αποφάσεών της να μην αμφισβητείται και να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας.
Στο πλαίσιο αυτό που ισχύει για όλους, και μετά την απόφαση της 15ης Νοεμβρίου 2017 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας που αφορά στον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Αργύρη Πατακάκη, κρίθηκε αναγκαίο να ανακληθούν, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, όλες οι αρμοδιότητες που είχαν εκχωρηθεί στον κ. Πατακάκη και πλέον θα ασκεί μόνο εκείνες που ορίζει ο νόμος του «Καλλικράτη» ως χωρικός Αντιπεριφερειάρχης.
Ήδη από τις 17 Νοεμβρίου 2017, ο κ. Πατακάκης κλήθηκε εγγράφως στο Γραφείο του κ. Περιφερειάρχη για εξηγήσεις. Σε αυτήν τη συνάντηση δεν προσήλθε ποτέ επικαλούμενος διάφορους λόγους.
Και αυτό παρά τις επανειλημμένες κλήσεις που του απευθύνθηκαν και παρά το γεγονός ότι του δόθηκε επαρκής χρόνος, μέχρι το πρωί της Δευτέρας 11 Δεκεμβρίου 2017, για να διαχειριστεί ο ίδιος το ζήτημα στο πλαίσιο της βασικής αρχής που ισχύει για όλους μας.
Όλο αυτό το διάστημα ο κ. Πατακάκης ήταν ενήμερος για το ενδεχόμενο ανάκλησης των αρμοδιοτήτων του.
Κατόπιν των παραπάνω, γίνεται σαφής ο λόγος για τον οποίο δημοσιοποίησε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον κ. Περιφερειάρχη χθες το βράδυ, 10 Δεκεμβρίου 2017, με την οποία επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τους πολίτες για τους πραγματικούς λόγους που οδήγησαν στην ανάκληση των αρμοδιοτήτων του.
Όσον αφορά στα ζητήματα που θέτει ο κ. Πατακάκης στην επιστολή του, και για να είναι ενήμεροι οι πολίτες της Δράμας, σημειώνουμε:
1.Για το θέμα της οδικής σύνδεσης της Δράμας με την Αμφίπολη, ο κ. Περιφερειάρχης έχει εκφράσει με σαφήνεια τη θέση της Περιφέρειας με δελτίο Τύπου που απέστειλε στα Μέσα Ενημέρωσης στις 16 Νοεμβρίου 2017.
2. Για το θέμα του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, το αίτημα της 27ης Απριλίου 2017, που επικαλείται ο κ. Πατακάκης στην επιστολή του, διαμορφώθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας στην τελική του μορφή στις 23 Αυγούστου 2017 με νέο Τεχνικό Δελτίο με τίτλο «Επισκευή, Συντήρηση, Βελτίωση και Λειτουργία εγκαταστάσεων και υποδομών Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού», προϋπολογισμού 1.617.000 €.
Με έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας στις 29 Αυγούστου 2017 το αίτημα αυτό στάλθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξή του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Το νέο τριετές Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εγκρίθηκε από το Υπουργείο στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 χωρίς να περιλαμβάνει το συγκεκριμένο έργο.
Έκτοτε, η Περιφέρεια απέστειλε τέσσερις φορές εγγράφως συμπληρωματικά στοιχεία στο Υπουργείο για το θέμα αυτό αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπιστεί καθώς εκκρεμεί η απαραίτητη χρηματοοικονομική μελέτη που η Π.Ε. Δράμας έχει αναλάβει να εκπονήσει.
Παράλληλα, για τη τρέχουσα χιονοδρομική περίοδο 2017-2018, η Π.Ε. Δράμας έχει στη διάθεσή της με έγκριση του Περιφερειάρχη 63.410,38 € για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου, ενώ την περσινή περίοδο ο κ. Περιφερειάρχης είχε εγκρίνει στις 14 Δεκεμβρίου 2016 έργο ύψους 187.083,73 €.
Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


Τρίτη, Δεκεμβρίου 12, 2017

ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ - Σήμερα στο Τριμελές Πλημ/κείο Ξάνθης η δίκη του Δημήτρη Μπένη με κατηγορούμενους τους Π. Παπαδόπουλο, Γ. Δρεμσίζη και Γ. Χατζηθεοδώρου


Μόνο ένας Χρήστος Μέτιος θα μπορούσε μέσα σε ένα χρόνο ως Περιφερειάρχης, να οδηγήσει σε «διάλυση» την παράταξη Περιφερειακή Αναγέννηση. Φύγανε ήδη δυο (Οντέρ-Μιχάλης Αμοιρίδης), ο Πατακάκης βγήκε εναντίον του….και ποιος ξέρει μέσα στα επόμενα δυο χρόνια πόσοι θα μείνουνε! ΑΛΕΚΤΩΡ
….

*Θα αναβληθούν αρκετές υποθέσεις σήμερα στο Τριμελές Πλημ/κείο Ξάνθης, ωστόσο με ενδιαφέρον αναμένεται η δίκη του Δημήτρη Μπένη με κατηγορούμενους τους Π. Παπαδόπουλο (Μαχητής), Γ. Δρεμσίζη (Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου), Γ. Χατζηθεοδώρου (Γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης) για  την διαρροή της απόφασης της Αποκεντρωμένης που έπαυε από τη θέση του με ποινή αργίας 6 μηνών τον πρώην αντ’ αυτού αντιδήμαρχο Ξάνθης.
….
*Τον πατέρα του Θόδωρο Βρένο σε ηλικία μόλις 64 ετών, κήδεψε ο Τάσος Βρένος. Η κηδεία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κρεμαστής.
Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια.
….

*Γενική απεργία της ΓΣΕΕ αυτήν την Πέμπτη και ιδού τι αναφέρει η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης.
«ΚΑΛΟΥΜΕ, όλους τους εργαζόμενους, ανέργους, νέους, συνταξιούχους, πολίτες του νομού και συμμετέχουμε στη γενική απεργία που κήρυξε η Γ.Σ.Ε.Ε. για την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συγκεντρώσεων του εργατικού κέντρου Ν. Ξάνθης.
Η κυβέρνηση, εξακολουθεί να βάζει στο στόχαστρο τους εργαζόμενους έχοντας στα σχέδιά της περικοπές μισθών και συντάξεων, οδηγώντας στη φτώχεια τον ελληνικό λαό.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ, να σταματήσει αυτή η φοροληστρική πολιτική από τη σημερινή συγκυβέρνηση και να πάψει να εκτελεί εντολές του διεθνούς κεφαλαίου που σκοπό έχει να ξεπουλήσει τη χώρα μας και να εξαθλιώσει τους έλληνες πολίτες.
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Για τη διοίκηση
Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας
Άγγελος Μπεμπεκίδης                                                           Σπύρος Παπαχρήστου»
……

*Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου για την Προστασία και την Αναβίωση της Παλιάς Ξάνθης, κατά την οποία διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκλεγέντες σύμβουλοι έλαβαν μετά τη συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα τις εξής θέσεις: Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κουρτίδης,  Γραμματέας:  Δέσποινα Γεωργαντζή,  Ταμίας: Βασίλειος Αϊβαλιώτης, Μέλη: Αικατερίνη Μαυροδή, Αναστασία Νικολάου, Ευαγγελία Παντερμαλή και Βασιλική Καλέση. Το νεοσυσταθέν ΔΣ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση και συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις του Συλλόγου, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της παλιάς πόλης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                        Η Γραμματέας
Κωνσταντίνος Κουρτίδης       Δέσποινα Γεωργαντζή
……..

*Ένα πεντάρι στην Ξάνθη έφερε η κλήρωση του Τζακ Ποτ στο Τζόκερ της Δευτέρας.
Ο τυχερός μέσα στην ατυχία του, μιας και για ένα μόλις νούμερο έχασε το 5 + 1, κάτοικος της περιοχής κατάφερε να μαντέψει σωστά τα πέντε νούμερα της τελευταίας κλήρωσης. Πρόκειται για ένα από τα πεντάρια που προέκυψαν από την κλήρωση ενώ ο κάθε τυχερός κερδίζει το ποσό των 6.176,72 ευρώ. Στην Ξάνθη ήταν ένα απλό δελτίο ενώ το πρακτορείο  όπου παίχτηκε ήταν αυτό του Α. Κοτσανίδη στην οδό 28ης Οκτωβρίου.
….

*Συνεδρίασε το  μεσημέρι της Δευτέρας υπό την Προεδρία της αντιδημάρχου Ξάνθης Αλεξίας Γκιρτζίκη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σε δέκα περίπου θέματα τα περισσότερα από τα οποία αφορούσαν την παραχώρηση τμήματος της πλατείας σε συλλόγους.
…..

*Στα πιο ενδιαφέροντα θέματα της συνεδρίασης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε να μην ανακαλέσει την άδεια του ΑΕΡΙΚΟΝ αφού τόσο ο Δήμος Ξάνθης όσο και η Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων βεβαίωσαν ότι δεν αναπτύσσουν πλέον τραπεζοκαθίσματα στο οδόστρωμα.

*Επίσης δεν ανακλήθηκε ούτε η άδεια του καφέ μπαρ ΜΠΛΕ, αφού η Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων έδωσε στον επιχειρηματία χρονικό διάστημα δυο μηνών, προκειμένου να άρει τις πολεοδομικές του παραβάσεις.
Στη χθεσινή συνεδρίαση τα μέλη ομόφωνα ενέκριναν επίσης: Την παραχώρησης τμήματος της πλατείας Δημοκρατίας στο 3ο γενικό λύκειο Ξάνθης, στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και στο Σωματείο «Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Ζωοφιλικός Σύλλογος Αδέσποτοι Φίλοι Ξάνθης»
….
*Τέλος η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας που ενέκρινε, να συνεχίσει να διαχειρίζεται η Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης τον Ιερό Ναό των Νεκροταφείων μετά από αίτημα της Μητρόπολης που σε επιστολή της στο Δήμο Ξάνθης τονίζει ότι το θέμα που προέκυψε θα διευθετηθεί από τον Σκουρλέτη.
Ο ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΟΣ