Παρασκευή, Απριλίου 15, 2011

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΑΒΑΛΑ

Από χθες ξεκίνησαν και έως τις 22 Απριλίου θα υποβάλλονται αιτήσεις στον διαγωνισμό του Δήμου Καβάλας για την πρόσληψη 79 νέων εποχικών υπαλλήλων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε μηνών.
Η προκήρυξη προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον σε υποψηφίους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα κληθούν να στελεχώσουν έξι ειδικότητες. Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θέσεων είναι οι ακόλουθες τρεις:
- ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 65 θέσεις,
- ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, εννέα θέσεις, και
- ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, δύο θέσεις.
Επίσης, θα προσληφθούν ένας Βαφέας Αυτοκινήτων, ένας Τεχνίτης Αμαξωμάτων και ένας Χειριστής Πλυντηρίου Κάδων, όλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »