Τρίτη, Σεπτεμβρίου 27, 2016

Με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων


Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου  και ώρα 19:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων  (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.         Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017 (άρθρου 63 και 76 του Ν. 3852/2010). (εισηγητές: Μουργόπουλος Φώτιος Πολιτικός Μηχανικός Υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας & Κεμανετζής Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
2.         Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση νεκροταφείων δημοτικής ενότητας Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
3.         Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
4.         Έγκριση του 4ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση οικισμού Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
5.         Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης για τις ανάγκες του έργου "Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τις παραλίες του Δήμου Αβδήρων (άξονας Μυρωδάτο - παραλία Μυρωδάτου)"» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
6.         Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης για τις ανάγκες του έργου "Βελτίωση της υπ’ αρ. 2 επαρχιακής οδού (γέφυρα Πολυσίτου)"» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
7.         Εξόφληση του ποσού που υποχρεώθηκε να καταβάλει ο Δήμος Αβδήρων με την  υπ’ αριθ. 689/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (εισηγητής Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός του Δήμου)
8.         Έγκριση ανταλλαγής Tμημάτων Ακινήτων – ορισμός μελών για την επιτροπή εκτίμησης των Τμημάτων Ακινήτων. Τροποποίηση της με αριθ. 346/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός του Δήμου)
9.         Έγκριση της υπ’ αριθ. 93/2016 απόφασης της ΔΕΥΑΑ με θέμα «Έγκριση τροποποίησης τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΑ» (εισηγητής: Χατζόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος ΔΕΥΑΑ)
10.       Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΜΘ 2014-2020 με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
11.       Έγκριση Σχεδίου Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα για την πράξη με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
12.       Έγκριση 9ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2016 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
13.       Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2017 και εφεξής (εισηγητής: Δήμαρχος)
14.       Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 t εντός της κεντρικής οδού του οικισμού Γενισέας» (από τον οικισμό Βαφέϊκων προς τον οικισμό Αβδήρων) (εισηγητής: Δήμαρχος)
15.       Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων στο Σέλερο στην περιοχή πέριξ του χώρου της λαϊκής αγοράς (εισηγητής: Δήμαρχος)
16.       Έγκριση κοπής 3 κυπαρισσιών στα Χριστιανικά Νεκροταφεία Βαφέϊκων (εισηγητής: Δήμαρχος)
17.       Έγκριση διάθεσης δαπάνης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτης, Αντιδήμαρχος)
18.       Πρόσκληση προς τον Δήμαρχο του αδελφοποιημένου Δήμου Λύσης της Κύπρου για την συμμετοχή αντιπροσωπείας τους στις εορταστικές εκδηλώσεις στον οικισμό Αυξεντίου του Δήμου Αβδήρων – έγκριση διάθεσης πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
19.       Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016) (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
20.       Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016) (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
21.       Ορισμός μελών στις τριμελείς επιτροπές ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής (εισηγητής: Δήμαρχος)
22.       Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια Ζουρνατίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
23.       Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αγορά βιβλίων  (εισηγητής: Δήμαρχος)
24.       Έκδοση Ψηφίσματος για την διατήρηση του Αστυνομικού Σταθμού Σελέρου (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ειδική συνεδρίαση για Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Δήμου χρήσεως 2015
Την ίδια μέρα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1.         Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Δήμου χρήσεως 2015 (εισηγητές: Τσιτιρίδης Γεώργιος Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Οικονομικών Διοικητικών Yπηρεσιών, Γκακίδης Γεώργιος Λογιστής του Δήμου).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Γαλανόπουλος

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »