Σάββατο, Σεπτεμβρίου 24, 2016

Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης


Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
01ο ΘΕΜΑ :  Εκδήλωση τιμητικών διακρίσεων στα πλαίσια των Ελευθερίων της πόλης την 4η Οκτωβρίου 2016 (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
02ο ΘΕΜΑ :  Εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Αντιδημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας μαζί με Παράρτημα Δήμου Ξάνθης» στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Άξονας Προτεραιότητα 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, της Πράξης «Κέντρα Κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002534 (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
06ο ΘΕΜΑ :  Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη σύνταξη μελέτης εκτέλεσης και κατασκευής του δασόδρομου Γ΄ κατηγορίας (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
07ο ΘΕΜΑ :  12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
08ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και των Επιτροπών για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που αφορούν το έτος 2016, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
09ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, που αφορούν το έτος 2016, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
10ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων και διέλευσης σε τμήμα της οδού Αγίου Αθανασίου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
11ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων και διέλευσης σε τμήμα της οδού Αγίου Γεωργίου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
12ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικών Αφοδευτηρίων (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
13ο ΘΕΜΑ :   Ορισμός ενός Δημοτικού συμβούλου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και του αναπληρωτή του (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »