Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2016

Την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου συνεδριάζει η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης

 Τροποποίηση-συμπλήρωση της αρ.25/23-3-2016 εισηγητικής έκθεσης της ΕΠΖ για τα τραπεζοκαθίσματα!
Την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και ώρα 14:30 μ.μ. συνεδριάζει η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
ΘΕΜΑ 1ο : Εισηγητική έκθεση για γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση υψομετρικής μελέτης (εισηγητής: Ν.Νικολόπουλος)
ΘΕΜΑ 2ο  : Τροποποίηση-συμπλήρωση της αρ.25/23-3-2016 εισηγητικής έκθεσης της ΕΠΖ για τη σύνταξη κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων (εισηγήτρια: Σπανού Μαρία)
ΘΕΜΑ 3ο : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στον οικισμό Λέυκης (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)
ΘΕΜΑ 4ο : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στην οδό Θήρας (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)
ΘΕΜΑ 5ο : Κατάργηση της αριθ.592/2006 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών λόγω διακοπής δραστηριότητας και παραίτησης (εισηγήτρια: Πανταζόγλου Αθανασία)
ΘΕΜΑ 6ο : Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς δημοτικής κοινότητας Ξάνθης (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)
ΘΕΜΑ 7ο : Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (εισηγήτρια: Πανταζόγλου Αθανασία)
ΘΕΜΑ 8ο : Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3037/02) (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)
ΘΕΜΑ 9ο : Ανάκληση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3037/02) (εισηγητής: Κρασούλης Ηλίας)
ΘΕΜΑ 10ο :Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια: Πανταζόγλου Αθανασία)
ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης για την προκήρυξη χορήγησης νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς στο Δήμο Ξάνθης (εισηγήτρια: Πανταζόγλου Αθανασία)
ΘΕΜΑ 12ο : Παραχώρηση τμήματος της πλατείας δημοκρατίας στο σύλλογο καρκινοπαθών και Φίλων Ν.Ξάνθης (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)
ΘΕΜΑ 13ο : Παραχώρηση τμήματος της πλατείας δημοκρατίας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό-Περιφερειακό Τμήμα Ξάνθης (εισηγήτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα)
Ο Πρόεδρος
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Δήμαρχος Ξάνθης

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »