Παρασκευή, Μαρτίου 24, 2017

Έργα 3.394.253,70€ για τη διασφάλιση της ποιότητας πόσιμου νερού στο Δήμο Ξάνθης


Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 2014-2020 ακόμη ένα έργο ζωτικής σημασίας για το Δήμο Ξάνθης, που αφορά  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ –  ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ », συνολικού προϋπολογισμού 1.845.945,00€.
Το έργο, το οποίο υποβλήθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ξάνθης, αναβαθμίζει τη λειτουργία των υφιστάμενων 20 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου του συστήματος ασύρματης διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης, προσθέτοντας σε αυτούς περισσότερους ελέγχους και χειρισμούς. Επίσης, το σύστημα επεκτείνεται με 56 νέους σταθμούς, οι  οποίοι  θα ελέγχουν τη λειτουργία των υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων, δεξαμενών και αντλιοστασίων του εξωτερικού υδραγωγείου του Δήμου Ξάνθης (συμπεριλαμβανομένης και της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης).
Το  νέο σύστημα θα ελέγχει πλήρως και σε πραγματικό χρόνο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ ταυτόχρονα θα συλλέγει και θα αποστέλλει πληροφορίες για την λειτουργία των εγκαταστάσεων, για την ποιότητα και την απολύμανση του πόσιμου νερού, για την κατανάλωση νερού και τις διαρροές στο υδραγωγείο μέσω της τοποθέτησης παροχόμετρων, για τα αποθέματα νερού στις δεξαμενές. Τέλος, θα παρέχει ενημέρωση για τυχόν παραβιάσεις των χώρων των εγκαταστάσεων από τρίτους.

Με την ένταξη αυτού του σημαντικού έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 2014-2020  υλοποιούνται στον Δήμο μας έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.394253,70€ με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού προς όφελος των πολιτών.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »