Τετάρτη, Ιουνίου 21, 2017

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2017


Ο Αστυνομικός Διευθυντής Ξάνθης
Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 420 του Π.Κ.
β) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104, 105, & 109 του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ) Το υπ’ αριθμό -1652- από 15-6-2017 έγγραφο από το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης
δ) Το υπ’ αριθμό 4471/17/1227319 έγγραφο από 17/6/2017 από το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης
δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής 2017, προς πρόληψη οποιουδήποτε τραυματισμού πεζού, τροχαίου ατυχήματος και κυκλοφοριακής συμφόρησης,

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Ι   Ζ   Ο   Υ   Μ   Ε
Ά ρ θ ρ ο    1ο
α)         Την απαγόρευση της στάθμευσης όλων των οχημάτων στην Πλατεία Μητροπόλεως την Τετάρτη 21-6-2017 από την 14:00 έως την 23:30 ώρα, την Πέμπτη 22-6-2017 από την 17:00 έως την 23:30 ώρα και την Παρασκευή 23-6-2017 από την 17:00 έως την 23:30 ώρα. 
β)         Την απαγόρευση της κυκλοφορίας στις κάτωθι οδούς από την Τετάρτη 21-6-2017 έως και την Παρασκευή 23-6-2017 από την 18:00 ώρα έως την 23:30:
- Φιλίππου Αμοιρίδη από τη συμβολή της με την οδό Πυγμ. Χρηστίδη (καφέ Αερικό) έως και την συμβολή της με την οδό Ορφέως (εστιατόριο Μεζέ Μπαρ),
- Αντίκα από τη συμβολή της με την οδό Ορφέως έως και τη συμβολή της με την οδό Φιλίππου,
- Στάλιου έως τη συμβολή της με την οδό Αισχύλου,
- Μητροπολίτη Άνθιμου έως τη συμβολή της με την οδό Αισχύλου
- Λευκάδος έως τη συμβολή της με την οδό Ορφέως.

Ά ρ θ ρ ο    2ο
α)         Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, έως και την λήξη των εκδηλώσεων της 23-6-2017, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
β)         Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, που έχει την κατά τόπο και την καθ’ ύλη αρμοδιότητα και δύναται σε επιπλέον ρυθμίσεις – τροποποιήσεις ανάλογα με τις συνθήκες και την έκβαση του γεγονότος.
γ)         Οι Παραβάτες της παρούσας απόφασης, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »