Τρίτη, Ιουνίου 20, 2017

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης


Την Τετάρτη 21 Ιουνίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Προέλεγχος απολογισμού 2016 (Εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά)
Έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης για τη δαπάνη κατασκευής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδών & ΚΧ Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
Έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης για τη δαπάνη κατασκευής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή κυνοκομείου Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
Ανάληψη υποχρέωσης /έγκριση δέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
Έγκριση δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων των παρακάτω ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.20437/19-5-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών)
Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.23504/8-6-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Διαφόρων σάκων απορριμμάτων έτους 2017 (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών)
Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γαλακτοκομικών προϊόντων μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2017» (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης έτους 2017» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »