Πέμπτη, Ιουνίου 29, 2017

Συνεδριάζει την Πέμπτη 29/6 (18.30) το συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ-Τα θέματα που θα συζητηθούν

Πρόσκληση   13ης  συνεδρίασης  Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.
Συνεδριάζει την Πέμπτη 29-06-2017 και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Τι συνετέλεσε και δεν πραγματοποιήθηκε η εβδομάδα υγείας που ήταν μία απόφαση της Περιφέρειάς μας και μοναδική στον Eλλαδικό χώρο.
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ » κ. Βασίλειος Τραιφόρος .

1.ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1.1.Συζήτηση και έκφραση απόψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επί της πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος.

2.4. 2. ΟΙΚONOMIKA – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , κατά το Δ΄ Τρίμηνο 2016.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Τρύφων Εξάρχου .

Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2016.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου .

Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , κατά το A΄ Τρίμηνο 2017.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου .

Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου .


2.5. Έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας για το έτος 2017.
Εισηγήτρια : Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας /Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής κα Μαρία Σεβδυνίδου.

2.6. Έγκριση θέσπισης παγίου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Π.Α.Μ.Θ και των Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου και ΚΕΔΔΥ Έβρου.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς .

3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έγκριση αποδοχή των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Cross-Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection / διασυνοριακός Σχεδιασμός και Έργα Υποδομής για την Προστασία από Πλημμύρες», με ακρωνύμιο: «FLOOD-PROTECTION».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αρμόδιος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνος Εξακουστός.
Έγκριση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αρμόδιος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνος Εξακουστός.

4.2. 4. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εγκριση έκδοσης απόφασης για την προσωρινή τροποποίηση κυκλοφορίας – διακοπή κυκλοφορίας και παράκαμψη – στην Ε.Ο. 53 στο τμήμα Λάδη – Κυπρίνος από διασταύρωση Ζώνης εώς τη διασταύρωση Μικρής Δοξιπάρας, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΔΗ – ΚΥΠΡΙΝΟΣ»
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς .

Εγκριση έκδοσης απόφασης για προσωρινή τροποποίηση κυκλοφορίας – εργοταξιακή σήμανση – στα τμήματα Λάδη – διασταύρωση Ζώνης και διασταύρωση Μικρής Δοξιπάρας – Κυπρίνος στην Ε.Ο. 53 στο τμήμα Λάδη – Κυπρίνος, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΔΗ – ΚΥΠΡΙΝΟΣ»
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς .

4.3. Έγκριση παράτασης σύμβασης Ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου στον Λιμένα Θάσου για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Καβάλας.
Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σωτήριος Παπαδόπουλος.

5.ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
Έγκριση απαγόρευσης Αλιείας για την προστασία ενδημικών ειδών ψαριών και της πετροκαραβίδας στον παραπόταμό του Αγγίτη, Ζυγάκτη (Πηγές Κεφαλαρίου) για ένα έτος.
Εισηγητής : O Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος
κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης .

Έγκριση απαγόρευσης αλιείας σε λεκάνη εγκλιματισμού (ηρεμίας) του ποταμού Νέστου της Π.Ε. Δράμας (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) για την προστασία των πληθυσμών ιχθύων για ένα έτος.
Εισηγητής : O Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Νικόλαος
Ευφραιμίδης .

6.1. 6.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Παρανεστίου που αφορά την υλοποίηση του έργου: «Οδοποιία Οικισμών Δήμου Παρανεστίου».
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

6.2. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 39/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Καβάλας και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας),ως προς τα άρθρα 3 και 17 αυτής.
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.

6.3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , του Δήμου Καβάλας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και το ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Καβάλας για το έργο «60ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ» .
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.

7.1.
7.ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επικύρωση τoυ πρακτικού 2ης, , 3ης, , 4ης , 5ης , 6ης συνεδρίασης έτους 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Σωτήριος Μποταίτης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »