Σάββατο, Ιουλίου 08, 2017

Την Τετάρτη 12 Ιουλίου συνεδριάζει με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης


Την Τετάρτη 12 Ιουλίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική επιτροπή Δήμου Ξάνθης προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
01ο ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδών & ΚΧ Δήμου Ξάνθης» και έγκριση της προκήρυξης (περίληψης) διακήρυξης και του εντύπου Οικονομικής προσφοράς (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
02ο ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή κυνοκομείου Δήμου Ξάνθης» και έγκριση της προκήρυξης (περίληψης) διακήρυξης και του εντύπου Οικονομικής προσφοράς (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
03ο ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του του πύργου του ρολογιού Ξάνθης και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη» και έγκριση της προκήρυξης (περίληψης) διακήρυξης και του εντύπου Οικονομικής προσφοράς (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
04ο ΘΕΜΑ : Έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Ξάνθης στις ανταποδοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.24 του Ν4479/2017 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (εισηγήτρια Ευαγγελία Ρεκάρη)
06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων των ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)
07ο ΘΕΜΑ : Ολική ανάκληση δεσμεύσεων των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017 (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)
08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής Πλάτωνας Χατζηδημητρίου)
09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την ηλεκτροδότηση δύο τριφασικών κιβωτίων ηλεκτρικής παροχής (πίλλαρ) (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος  Ξάνθης

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »