Παρασκευή, Ιουλίου 28, 2017

Δυο συνεδριάσεις την Δευτέρα 31 Ιουλίου στο Δήμο Ξάνθης - Στις 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή και στις 14:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


Δυο συνεδριάσεις την Δευτέρα 31 Ιουλίου στο Δήμο Ξάνθης.
Την Δευτέρα 31 Ιουλίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων των ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 3. Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.31303/21-7-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την κατακύρωση της προμήθειας Διαφόρων σάκων απορριμμάτων έτους 2017 (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών)
 4. Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.31304/21-7-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την κατακύρωση της προμήθειας οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών)
 5. Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.31305/21-7-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου υπηρεσίας «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης έτους 2017 (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών)
 6. Ορισμός εταιρίας ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «Ανάθεση υπηρεσίας για το συντονισμό της διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων στον ποταμό Κόσυνθο από τη σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ και καταντη αυτής έως τα διοικητικά όρια των Δήμων Ξάνθης και Αβδήρων» σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγητής Επιτροπή Συνοπτικού Διαγωνισμού)
 7. Εξουσιοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου Ξάνθης για παράστασή τους ενώπιων του Μονομελούς Εφετείου Θράκης στις 10-11-2017 (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 8. Εξουσιοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου Ξάνθης για παράστασή τους ενώπιων του Ειρηνοδικείου στις 22-1-2018 (εισηγητής Θωμάς Ξανθόπουλος)
 9. Εξουσιοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου Ξάνθης για παράστασή τους ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης στις 11-10-2017 (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 10. Εξουσιοδότηση της νομικής συμβούλου του Δήμου κ. Ελένης Χατζηλιάδου για άσκηση διεκδικητικής αγωγής σε δημοτικό ακίνητο ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 11. Εξουσιοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου Ξάνθης για άσκηση προσφυγής ενώπιων της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 του Ν.3463/2006 και την παράστασή τους κατά τη συζήτηση της υπόθεσης (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 12. Εξουσιοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου Ξάνθης για άσκηση αντιρρήσεων κατά της ανάρτησης του δασικού χάρτη στο Ν. Ξάνθης για την έκταση όπου στεγάζεται το Στρατοδικείο, ΔΕΥΑΞ και 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 13. Εξουσιοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου Ξάνθης για άσκηση αντιρρήσεων κατά της ανάρτησης του δασικού χάρτη στο Ν. Ξάνθης για την έκταση όπου στεγάζεται το υπαίθριο δημοτικό αμφιθέατρο και το εστιατόριο «Ξανθίππη» (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος  Ξάνθης

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Την Δευτέρα 31 Ιουλίου και ώρα 14:30 συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της πλατείας Δημοκρατίας στο Δ΄ Σώμα Στρατού για την πραγματοποίηση συναυλίας (εισηγήτρια Παρθένα Ασηξαρίδου)
 2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της πλατείας Δημοκρατίας στο σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Ξάνθης στα πλαίσια εκδήλωσης (εισηγήτρια Παρθένα Ασηξαρίδου)
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρων εκδηλώσεων στο Κέντρο Πολιτισμού στα πλαίσια των Γιορτών της Παλιάς Π (εισηγήτρια Παρθένα Ασηξαρίδου)
Η Πρόεδρος
ΓΚΙΡΤΖΙΚΗ ΑΛΕΞΙΑ
 (Αντιδήμαρχος Ξάνθης)


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »