Παρασκευή, Αυγούστου 11, 2017

ΘΑ ΠΕΙΣΘΕΙ Ο ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ; Αντί πολιτικής απάντησης, ο Μέτιος έκανε…πάσα το θέμα στις υπηρεσίες!

Απάντηση Μέτιου δια…υπηρεσιακού σημειώματος του Γραφείου Συγκοινωνιών Ξάνθης, για τις 8 νέες άδειες των αγοραίων ταξί! Αντ’ αυτού απάντησε ο…Πολυμένης!Στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης  Συγκοινωνιών Ν. Ξάνθης Δημήτρη Πολυμένη, παρέπεμψε ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Χρήστος Μέτιος το θέμα που προέκυψε με τις 8 νέες άδειες αγοραίων ταξί για την Ορεινή περιοχή της Ξάνθης μετά τον ντόρο που δημιουργήθηκε, ύστερα από τις καταγγελίες του Περιφερειακού του συμβούλου Ιρφάν Χατζηγκενέ στον οποίο μάλιστα δεν…αναφέρεται καν, προσπαθώντας να το υποβαθμίσει τελείως!!! Με απλά λόγια, αντί πολιτικής απάντησης σε ένα θέμα που ήδη έγινε ΠΟΛΙΤΙΚΟ, καθώς και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Φώτης Καραλίδης δικαίωσε με τη στάση του τον Χατζηγκενέ, ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ.Μέτιος στην ουσία…δεν λέει τίποτα και αρκείται σε ένα μικρό πρόλογο λίγων σειρών, προκειμένου να παραπέμψει τελικά τόσο τον κύριο Περιφερειακό σύμβουλο κ.Χατζηγκενέ (σ.σ. Ο οποίος είναι μάλιστα και της δικής του παράταξης..), όσο και τις εφημερίδες Αδέσμευτη και Μαχητή….στο Υπηρεσιακό σημείωμα του γραφείου Συγκοινωνιών!!!
Αναλυτικά η απάντηση της Πειριφέρειας ΑΜΘ αναφέρει τα παρακάτω:
Κατόπιν δημοσιευμάτων σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης νέων αδειών ΕΔΧ-ΤΑΞΙ στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, σας αποστέλλουμε συνημμένα υπηρεσιακό σημείωμα από το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης καθώς και τα άρθρα του σχετικού νόμου για πληρέστερη ενημέρωση.
Από το γραφείο τύπου της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Ιδού και το υπηρεσιακό σημείωμα παρακάτω:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών ΕΔΧ-ΤΑΞΙ διενεργείται σε όλες τις Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας ανά δύο (2) χρόνια, ήτοι κάθε δεύτερο έτος από την προηγούμενη διαδικασία. Η όλη διαδικασία αδειοδότησης  καθορίζεται από το άρθρο 85 και από τα άρθρα 106 έως 110 του Ν. 4070/2012.
Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Ξάνθης εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ-ΤΑΞΙ στην Π.Ε Ξάνθης, σύμφωνα με τον ν.4070/12, στις 31/1/2017 με την οποία καλούνταν οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ-ΤΑΞΙ να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ορίζονται άλλα κριτήρια εντοπιότητας. (άρθρο 107).
Στην παράγραφο 6 του άρθρου 85 ορίζεται ότι εάν ο αριθμός των ΕΔΧ-ΤΑΞΙ αυτοκινήτων σε μια έδρα είναι μικρότερος ή ίσος με είκοσι (20), δεν επιτρέπεται η απόκτηση από ένα πρόσωπο πέραν των δύο (2) αδειών ή αθροίσματος  ιδανικών μεριδίων που υπερβαίνει τον ανωτέρω αριθμό. Επομένως ο περιορισμός των 2 αδειών ΤΑΞΙ αφορά το κάθε πρόσωπο ατομικά και δεν ορίζεται περιορισμός για οικογένειες ή άλλες ενώσεις προσώπων.
Κατά την έκδοση του Ν.4070/2012 (παράγραφος 3, άρθρο 106) ορίζονταν ότι με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θα καθορίζονταν τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου των νέων αδειών που θα χορηγούνταν σε πολύτεκνους και τρίτεκνους με ανήλικα τέκνα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. Έκτοτε δεν εκδόθηκε η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση, με αποτέλεσμα όλες οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ-ΤΑΞΙ που έχουν εκδοθεί στην χώρα, να μην είναι δυνατόν να προβλέπουν την χορήγηση μέρους των νέων αδειών σε πολύτεκνους, τρίτεκνους και σε πρόσωπα που έχουν τέκνα με αναπηρία.
Η πρόσκληση της Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης έτυχε της ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας εντός της ΠΕ Ξάνθης και μάλιστα τοιχοκολλήθηκε στο κατάστημα της ΠΕ Ξάνθης, στα καταστήματα και τα ΚΕΠ των Δήμων της ΠΕ Ξάνθης, ανακοινώθηκε σε τοπικά μαζικά μέσα ενημέρωσης, δημοσιεύτηκε σε δύο (2) ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορούν στην ΠΕ Ξάνθης, αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, της Περιφέρειας και των Δήμων και μέσω του προγράμματος «Διαύγεια» και αποστάλθηκε στα επαγγελματικά σωματεία και οργανώσεις αυτοκινητιστών.
Για την 6η Δ.Μ. Ε.Δ.Χ Π.Ε Ξάνθης (Περιοχή πρώην Δήμου Μύκης) υπέβαλαν στην υπηρεσία μας αίτηση για χορήγηση νέας άδειας ΕΔΧ-ΤΑΞΙ, 10 φυσικά πρόσωπα.
Για την 8η Δ.Μ Ε.Δ.Χ Π.Ε.Ξάνθης (περιοχή πρώην Κοινότητας Κοτύλης) υπέβαλαν στην υπηρεσία μας αίτηση για χορήγηση νέας άδειας ΕΔΧ-ΤΑΞΙ, 10 φυσικά πρόσωπα.
Από τον έλεγχο των αιτήσεων προέκυψε ότι όλες οι αιτήσεις πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και επομένως έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις.
Στις 30/5/2017 υπεγράφη η υπ’αριθμ.πρωτ.οικ.69434/ΞΔΜΕ6684 (ΦΕΚ 2021/Β’/2017) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ξάνθης που καθόριζε τον μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ-ΤΑΞΙ αυτοκινήτων ανά έδρα στην Π.Ε Ξάνθης.
Με την ανωτέρων απόφαση καθορίστηκε ότι είναι δυνατό να χορηγηθούν.:
5 νέες άδειες ΕΔΧ-ΤΑΞΙ στην 6η Δ.Μ.Ε.Δ.Χ Π.Ε Ξάνθης (Περιοχή πρώην Δήμου Μύκης) και
3 νέες άδειας ΕΔΧ-ΤΑΞΙ στην 8η Δ.Μ.Ε.Δ.Χ Π.Ε Ξάνθης (Περιοχή πρώην Κοινότητας Κοτύλης)
Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 106, εφόσον ο συνολικός αριθμός των αιτησαμένων φυσικών ή νομικών προσώπων άδεια για κάθε ένα είδος μεγαλύτερος από τον αριθμό των αντιστοίχων νέων αδειών που ορίζεται ότι μπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη έδρα, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτησάντων, στην οποία συμμετέχει κάθε αιτησάμενος με μία (1) συμμετοχή. Επιπλέον ορίζεται ότι οι ηλεκτρονικές κληρώσεις διενεργούνται για όλες τις έδρες ΕΔΧ από την Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και όχι από την Περιφέρει Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε Ξάνθης διαβίβασε στην Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δύο πίνακες
Για την 6η Δ.Μ.Ε.Δ.Χ Π.Ε Ξάνθης (Περιοχή πρώην Δήμου Μύκης) ο πίνακας περιλάμβανε 31 φυσικά πρόσωπα και ζητούνταν να κληρωθούν τα 5.
Για την 8η Δ.Μ.Ε.Δ.Χ Π.Ε Ξάνθης (Περιοχή πρώην Κοινότητας Κοτύλης) ο πίνακας περιελάμβανε 10 φυσικά πρόσωπα και ζητούνταν να κληρωθούν τα 3.
Την 1/8/2017 διενεργήθηκε κλήρωση στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διαβιβάστηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε Ξάνθης.
Στις 3/8/2017 βάσει των αποτελεσμάτων της κλήρωσης, εκδόθηκαν οι αποφάσεις παραχώρησης θέσης σε κυκλοφορία των ΕΔΧ-ΤΑΞΙ αυτοκινήτων στην ΠΕ Ξάνθης.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣShare this

Related Posts

Previous
Next Post »