Κυριακή, Ιουλίου 29, 2018

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΣΟΥΤΗΣ


Την έγκριση της απόκτησης του αποκλειστικού ελέγχου  της εταιρείας «Προμηθευτική Τροφίμων Ανώνυμος Εταιρεία» από την εταιρεία «Διαμαντής Μασούτης Ανώνυμη Εταιρεία - Σούπερ Μάρκετ», με την επιβολή όρων και προϋποθέσεων (διορθωτικών μέτρων) ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή σε Ολομέλεια, με απόφασή της, ενέκρινε ομόφωνα την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, βάσει της οποίας η εταιρεία «Διαμαντής Μασούτης Ανώνυμη Εταιρεία - Σούπερ Μάρκετ» αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας «Προμηθευτική Τροφίμων Ανώνυμος Εταιρεία» μέσω της εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της.
Η έγκριση έγινε υπό όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), στη βάση δέσμεύσης την οποία η «Διαμαντής Μασούτης Ανώνυμη Εταιρεία - Σούπερ Μάρκετ» ανέλαβε έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για την εκποίηση ενός καταστήματος της Προμηθευτική στη Χώρα της Άνδρου.
Για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση είχε κινηθεί η διαδικασία πλήρους διερεύνησης, λόγω των σοβαρών αμφιβολιών που προκαλούνταν ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας τον ανταγωνισμού, ιδίως ως προς τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στον κλάδο λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, στην επιμέρους τοπική αγορά της Χώρας της Άνδρου.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να ελέγξει διεξοδικά τις συνθήκες ανταγωνισμού από την πλευρά τον καταναλωτή σε τοπικό επίπεδο, εξέτασε τις τοπικές αγορές στο νομό Αττικής και στη νήσο Άνδρο στις οποίες οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση έχουν κοινή παρουσία, και οι οποίες οριοθετήθηκαν με ακτίνα 10 λεπτών (30 λεπτών για τις ημι-αστικές και αγροτικές περιοχές) με το αυτοκίνητο από το κατάστημα-στόχος.
Σύμφωνα πάντα με την Επιτροπή, «κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων της εξεταζόμενης συγκέντρωσης στην εκεί τοπική αγορά, ανέκυψαν θέματα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης, δεδομένου ιδίως τον πολύ υψηλού μεριδίου της νέας οντότητας στη συγκεκριμένη τοπική αγορά, ενώ οι εναπομένουσες ανταγωνιστικές πιέσεις δεν Θα έχουν την απαιτούμενη ένταση για να μπορούν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά τη νέα οντότητα που θα προκύψει από την υπό κρίση συγκέντρωση».

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »