Σάββατο, Ιουλίου 28, 2018

Ασφαλείς οι παραλίες του Δήμου Αβδήρων,καθαρό το νερό κολύμβησης!

Ο Δήμος Αβδήρων, έπειτα από φήμες που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, πραγματοποίησε στις 17-07-2018, διά πιστοποιημένης εταιρίας, δειγματοληψίες και αναλύσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων των υδάτων κολύμβησης στις παρακάτω θέσεις των παραλιών του Δήμου Αβδήρων:
1.      Παραλία Camping Μυρωδάτου.
2.      Παραλία Αγ. Ιωάννη.
3.      Παραλία Camping Μάνδρας.
4.      Παραλία Coco Beach Bar
Από τα αποτελέσματα προκύπτει, σε συνέχεια και προηγούμενων σχετικών ανακοινώσεων μας, ότι τα ύδατα κολύμβησης των παραλιών του Δήμου Αβδήρων έχουν εξαιρετική ποιότητα, καθώς οι τιμές των αναλύσεων είναι πολύ καλύτερες από τις επιτρεπόμενες που ορίζει η σχετική νομοθεσία για να χαρακτηριστεί η ποιότητάς τους ως «Εξαιρετική».
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Θέση
Παράμετρος
Μονάδα μέτρησης
Αποτέλεσμα
Παραμετρική τιμή
(Επιτρεπόμενη τιμή)
(ΦΕΚ 356 Β’/26.02.2009 – εξαιρετική ποιότητα παράκτιων και μεταβατικών υδάτων)
Παραλία Camping Μυρωδάτου
E. coli
cfu / 100 ml
21
250
Εντερόκοκκοι
cfu / 100 ml
Απουσία
100
Παραλία Αγ. Ιωάννη
E. coli
cfu / 100 ml
27
250
Εντερόκοκκοι
cfu / 100 ml
Απουσία
100
Παραλία Camping Μάνδρας
E. coli
cfu / 100 ml
27
250
Εντερόκοκκοι
cfu / 100 ml
2
100
Παραλία Coco Beach Bar
E. coli
cfu / 100 ml
22
250
Εντερόκοκκοι
cfu / 100 ml
13
100

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »